laks

Liten laksefangst i sjøen

Det ble fisket 134 tonn laks i norske fjorder i år. Det er 37 prosent mer enn i bunnåret 2021, men likevel den nest laveste laksefangsten som er registrert.
Gytefisktelling i Skibotnelva, som er en av tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark som nå er friskmeldt for den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Rune Muladal
Lakseparasitt:

Nå er hele Nord-Norge gyro-fri

Miljødirektoratet har i dag friskmeldt tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark etter 40 år med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
Den rømte oppdrettslaksen i elvene stammer som regel fra nærområdet, ifølge årets rapport fra Havforskningsinstituttet (HI) om rømt oppdrettslaks i vassdrag. Foto: Atle Skjelde.

Lite oppdrettslaks i elvene

Av 178 vurderte laksevassdrag, har 140 vassdrag lave innslag av oppdrettslaks. Det viser tall fra Havforskningsinstituttets årlige rapport om rømt oppdrettslaks i vassdrag.
En ny rapport viser at 8 prosent av undersøkte norske lakseelver har en høy forekomst av rømt oppdrettslaks. Foto: Marius Ltu / iStockphoto

Andel oppdrettslaks som rømmer holder seg stabil

Andelen oppdrettslaks som rømmer, holder seg stabil. 8 prosent av elvene som er undersøkt, har høye innslag av oppdrettslaks.
Lakseførende strekning i den regulerte Jølstra i Førde er seks kilometer. Laksen er fredet, og sjøørretfisket begrenset. Foto: Atle Skjelde

Åpent om sideløp

Planen til Førde elveeigarlag om å åpne et gammelt sideløp til lakseelva Jølstra, har foreløpig strandet.
Åtte av landets 13 produksjonsområder for oppdrettslaks får øke produksjonen av fisk. – Selv om fiskeriministeren gir «grønt lys», betyr ikke det at alt er såre vel, sier nestleder Bjarte Erstad i NJFF. Foto: iStockPhoto/Daniel Balakov

Frykter konsekvensene av ytterligere oppdrettsvekst

Åtte av landets 13 produksjonsområder for laks- og ørretoppdrett får grønt lys og kan øke produksjonen verdt flere milliarder. – At fiskeri- og havministeren gir «grønt lys», betyr ikke at alt er såre vel, sier nestleder i NJFF.
Laksestammene i Tanavassdraget er i kjelleren. Fredning er videreført. Bildet er fra det omfangsrike munningsområdet. Foto: Børre Dervo.
Miljødirektoratet:

Marginale endringer i laksefiske

– At villaksen har havnet på rødlista, er resultatet av en langvarig bestandsnedgang. Rødlistingen får derfor ingen umiddelbare konsekvenser for fiskebestemmelsene
Numedalslågen, her ved idylliske og attraktive Grinievja, holder skansen som en av landets mest fangstrike lakseelver. Pålagt minstevannføring berget mye av sesongen under fjorårets tørkesommer. Foto: Morten Harangen.
Laksetips:

I gode og onde sesonger

Langvarig tørke gjorde at 2021-sesongen i lakseelvene ble den desidert dårlige i nyere tid. Uten vann uteble også mange av fiskerne. Men forventningene foran en ny sesong er ikke mindre av den grunn ...
Inatur lanserer en ny laksebørs og løsning for å rapporter fangst. Foto: Torgeir W. Skankce

Enklere å sjekke og rapportere laksefangst

Inatur lanserer denne sesongen en ny og forbedret laksebørs og rapporteringsløsning.
Nylig la Veterinærinstituttet fram den årlige fiskehelserapporten som beskriver tilstanden i norsk fiskeoppdrett. Den fastslår at det går på fiskehelsa løs. I de mest oppdrettsintense områdene på Vestlandet, er dødeligheten oppe i 20 prosent. Foto: Marius
Prosjektleder villaks i NJFF:

– Oppdrettsnæringen er en hellig ku

– Av all industriproduksjon, er det kun oppdrettsnæringen som tillates å forurense i et slikt omfang, sier prosjektleder villaks i NJFF, Alv Arne Lyse.
Fisken tvinges inn i en boks med kamera når den svømmer opp elva. En datamaskin avgjør lynraskt om fisken er atlantisk laks eller pukkellaks. Foto: Berlevåg JFF.
Pukkellaks:

Bruker maskinlæring for å fjerne pukkellaksen

I Berlevåg tar man i bruk ny teknologi i kampen mot invaderende «russerlaks».

Fiske på villaksens favorittmat gjør laksen tidligere kjønnsmoden

Forklaringene på hvorfor laksen i Tanavassdraget er mindre enn før når den går opp i elva for å gyte, overrasker.
Anmeldelse av "Den nye fisken":

Om lakselus og oppdrettsbaroner

Lakselus koster oppdrettsnæringen årlig mellom fem og ti milliarder. Lusebekjempelse har blitt en næring i næringen. Men hva koster lakselusa våre villaksstammer?

Europas første fisketrapp rett i berget

I Blokkenvassdraget i Vesterålen går man nye veier for å bygge fisketrapp.

Mengden omega 3 i oppdrettslaks er halvert

De siste femten årene har innholdet av marine omega 3-fettsyrer blitt halvert i oppdrettslaksen.

Kulturskatten Lindum

Av engelskhusene som ble bygget til britiske laksefiskere i siste halvdel av 1800-tallet, var Lakseslottet Lindum i Suldal ikke bare det største. Det rommer også en unik historie.

Sider