Annonse
Denne Eira-laksen er ikke representativt for snittvekta på laksen i elva. Men med selektiv bruk av fangsttall får NINA-forskerne det til å framstå slik.

Nyhetskommentar

Har Eira-laksen krympet?

NINAs eventyrlige snittvekter for Eira-laksen er smått oppsiktsvekkende. Og helt feil.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

«For 100 år siden var gjennomsnittsvekta på en Eira-laks 12 kilo. I dag er snittvekta på fire kilo. Gjennomsnittsvekta er redusert med åtte kilo i løpet av tiårene etter kraftutbygging.», skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) på sine hjemmesider.

Utvilsomt dramatisk. Dersom det hadde vært riktig.

Det finnes ikke den lakseelv i verden som noensinne har vært i nærheten av en gjennomsnittsvekt på 12 kilo. I klassiske storlakselver (Alta, Lakseelva, Gaula, Orkla, Namsen, Stryn, Vosso, Årøy og Suldalslågen) er gjennomsnittsvekta rundt fem kilo.

Hvordan kommer NINA fram til en slik eventyrlig snittvekt for Eira-laksen? Åpenbart ved å se vekk ifra hvordan denne type statistikk historisk har blitt «protokollført».

Smålaks (fisk under tre kilo) utgjør de fleste år det største antallet av fanget laks, også i våre fremste storlakselver. Ved å utelate smålaksen fra regnestykket, stiger gjennomsnittsvekta voldsomt.

Går man ytterligere selektivt til verks, ved også å droppe mellomlaksen (3-7 kg) og kun tar storlaks (fisk over 7 kilo) med i statistikken – eller enda mer kreativt bokholderi – begrenser utvalget til storlaks tatt i juni måned, når storlaksinnsiget kommer.

Da skvetter snittvekta fort opp i 9–11 kilo i alle de oven nevnte elvene, og i noen tilfelle 12 kilo ... Uetterrettelig er det like fullt.

Odd Haraldsen, leietaker av verdensberømte Bolstadelva i nedre del av Vosso-vassdraget fra midten av 1960-tallet og de neste 20 årene, gjorde sine gjester ettertrykkelig oppmerksom på at smålaksen ikke var med i fangstprotokollen.

Dermed var det liten risiko for at gjesten ville føle seg snytt, om han dro opp en «sild» på fem-seks kilo. Jo visst leverte elva mange gigantiske lakser i sin glansperiode, fisk opp mot 30 kilo, men snittvekt på samlet fangst var aldri i nærheten av 12 kilo.

«Vi fant at vektreduksjonen er en evolusjonær respons på redusert vannføring. Eira-laksen har i løpet av få generasjoner tilpasset seg den lave vannføringen og krympet», skriver NINA.

Men når grunnlagsmaterialet er hinsides enhver realitet, blir også konklusjonen feil.

At det har blitt færre av de virkelig store laksene i Eira, opp mot 20 kilo, etter at Mardalsfossen mistet vannet i 1975, er det ingen som bestrider. Men det er i Aura, i øvre del av vassdraget, at laksen har forsvunnet. Ikke veldig overraskende, når elveleiet er en ørken.

Powered by Labrador CMS