Lite oppdrettslaks i elvene

Av 178 vurderte laksevassdrag, har 140 vassdrag lave innslag av oppdrettslaks. Det viser tall fra Havforskningsinstituttets årlige rapport om rømt oppdrettslaks i vassdrag.

Publisert

38 av de 178 undersøkte vassdragene har moderat eller høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

Vassdragene med høyt innslag av oppdrettslaks finnes bl.a. i fylkene Vestland og Nordland.

De foreløpige forskningsanalysene viser også at den rømte oppdrettslaksen som svømmer opp i elvene, stammer fra nærområdet.

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.