Annonse

Åpent om sideløp

Lakseførende strekning i den regulerte Jølstra i Førde er seks kilometer. Laksen er fredet, og sjøørretfisket begrenset.

Planen til Førde elveeigarlag om å åpne et gammelt sideløp til lakseelva Jølstra, har foreløpig strandet.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Førde elveeigarlag ønsker å åpne et gammelt og 500 meter langt igjengrodd sideløp til Jølstra for å gi sjøørret- og lakseyngelen bedre kår, melder avisa Firda.

Tiltaket med å åpne kanalen skulle egentlig være ferdig i våres, men kom i konflikt med den sterkt pressede naturtypen flommarkskog. Statsforvalteren og NVE ga tillatelse, men Sunnfjord kommune mente tiltaket ville gå ut over mer flommarkskog enn det som sto i det opprinnelige planforslaget. Nå vurderes det om kanalplanen skal konsesjonsbehandles i tillegg.

Fiskeguide: I gode og onde sesonger

Oppdrettsgener

Leder i Førde elveeigarlag, Karl Vie, sier til Jakt & Fiske at de har justert planen og redusert omfanget av skogshogsten til omtrent halvparten.

– Etter signalene vi har mottatt, er vi villige til å strekke oss langt for å imøtekomme kravene. Vi håper å kunne starte arbeidet etter fiskesesongen, sier han.

Kanalen, som er anbefalt tiltak av fiskeforskere, vil gi et oppvekstområde på 2500 kvadratmeter for yngelen.

Les også: Enklere å sjekke og rapportere laksefangst

Vie forteller at laksestammen i Jølstra er preget av høyt innslag av oppdrettslaks. Laksen er fredet, og sjøørretfisket begrenset.
– Selv om kraftutbyggingen for 30 år siden utvilsomt skadet laksen, tror jeg innslaget av oppdrettsgener er hovedproblemet for laksen i dag, sier han.

Powered by Labrador CMS