Jakt & Fiske | Formålsbestemmelse | Kontakt redaksjonen

|| Formålsbestemmelse


Jakt & Fiske er et medlems- og fagtidsskrift, som utgis av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Utgivelsens hensikt

Jakt & Fiske skal sette medlemmenes interesser på dagsorden, og gjennom saklig og uavhengig journalistikk bygge tillit og troverdighet til NJFF og organisasjonens formål. Mediet skal levere inspirerende og engasjerende innhold tilknyttet jakt, fiske og annet friluftsliv. NJFFs kjerneverdier, aktiviteter og satsingsområder skal synliggjøres i dette innholdet.

Presseetiske forpliktelser

Redaksjonen i Jakt & Fiske skal utøve journalistikk forankret i Redaktørplakaten. Redaksjonen skal følge prinsippene for god presseskikk, slik disse er nedfelt i Vær varsom-plakaten.

Målgruppe

Jakt & Fiskes målgruppe er medlemmer i NJFF.

Redaksjonens frihet

Redaksjonen i Jakt & Fiske skal ha en fri og uavhengig stilling i tråd med Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.


|| Kontakt oss


Powered by Labrador CMS