Annonse

Leder

Oppgangstider

I ustabile tider er det godt å ha noen faste holdepunkter i tilværelsen.
Som for eksempel den årvisse lakseoppgangen.

Publisert Sist oppdatert

Vi har utfordret Jakt & Fiskes egne laksenestor, Ole Kirkemo, til å plukke ut 20 prima lakseelver fra sør til nord. Resultatet finner du her. Guiden byr på noe for enhver smak, enten du er førstereis med laksestang, eller ønsker å utforske nye laksedestinasjoner i vårt langstrakte elveland.

En sommernatt ved bredden av ei lakseelv renser sinnet for slagg og gjør livet verdt å leve. Lysets skiftninger, det beroligende suset fra vannmasser i bevegelse, vennskap, svartkjele og soloppgang. Og kanskje får du oppleve lykken ved å lande en laks.

Hva så med villaksens mange utfordringer? De er på ingen måte glemt. Men av og til kan det være godt å se glasset som halvfullt heller enn halvtomt, selv i et år hvor den uønskede pukkellaksen forventes å kaste nye skygger over flere av våre elver. For mellom alle prøvelsene villaksen har stått og står i, finnes det også lyspunkter verdt å merke seg:

Sørlandet har i årtier vært assosiert med sure vassdrag, massiv kraftutbygging – og fravær av laks. I dag er situasjonen en ganske annen. Takket være storstilt kalkingsarbeid og andre miljøtiltak, er laksen igjen hjertelig til stede i sørlandselvene.

I alt 52 norske vassdrag har vært infisert av lakseungedreperen Gyrodactylus salaris siden parasitten ble innført via settefisk fra Sverige på 70-tallet. I dag er 42 vassdrag friskmeldt etter vellykket kjemisk behandling. Genbank for laks har reddet de fleste infiserte laksestammene fra utryddelse.

Mellom alle prøvelsene villaksen har stått og står i, finnes det også lyspunkter verdt å merke seg.

At villaksen i 2021 havnet på rødlista med status som nær truet, er på ingen måte noe å rope hurra for. Selv om mengden gytelaks i elvene holder seg noenlunde stabilt, er innsiget av atlanterhavslaks fra havet kraftig redusert siden 1980-tallet. Det positive elementet ved rødlistinga, er at det bidrar til å gi villaksen enda mer oppmerksomhet.

Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til oppdrettsindustrien er blant de aller største truslene for villaksen. Svaret er lukkede anlegg. Det positivet er at teknologien nå finnes, og konverteringspresset på næringen øker for hver dag som går.

I flere regulerte vassdrag lider laks og sjøørret under kraftverkenes effektkjøring ogS manglende minstevannføring. Nå skjerper imidlertid EU miljøkravene til vannkraft som vil kalle seg grønn. Det må også norske kraftprodusenter forholde seg til.

Skal energien selges som grønn og bærekraftig, kreves det at man gjør alt som er mulig for å sikre et godt økologisk potensial i elva. At bransjeforeningen Fornybar Norge har laget sin egen tolkning av EU-regelverket, er dog ingen overraskelse.

Vurdert ut fra løste fiskeavgifter, har antallet laksefiskere gått fra om lag 100 000 til 70 000 i løpet av de siste 20 årene. Det positive er at flere kvinner har fått øynene opp for laksefiskets gleder. Også blant ungdommen er villaksen i vinden. I hvert fall om vi skal dømme ut fra interessen til rekrutteringsprosjektet Camp Villaks. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver arranger i år 11 camper over hele landet. Vi skal vel ikke fortelle ungdommene at det ikke nytter å stå opp for villaksen?

Powered by Labrador CMS