Annonse

Laksefisket 2024:

Så stor er nedgangen i laksefisket

Flere av landets lakseførende vassdrag innfører begrensninger, samtidig Miljødirektoratet varsler at fisket kan bli stengt på kort varsel.

Publisert Sist oppdatert

– Foreløpige tall fra elvene tyder på svært lave fangster av den rødlistede atlantiske laksen de aller fleste steder i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Dersom laksefisket stanses, er det mest aktuelt i elver med mye stor laks fra grensen mot Sverige i sør til og med Trøndelag, samt stans i sjølaksefiske på samme strekning.

Direktoratet er særlig bekymret for elver der større laks utgjør en vesentlig del av bestanden.

Fangsttallene tyder på at det kan bli for lite fisk på gyteplassene, ifølge Hambro.

Laksesesongen så langt i år blant de dårligste som har vært, med fangst langt under hva som er normalt. 

Innføringer maksmål

Både Orkla og Surna har allerede innført maksmål.

  • I Orkla er all laks over 65 cm fredet. Ny vurdering blir tatt 28.06.
  • I Surna er er all laks over 70 cm fredet fra og med natt til fredag 21.06 til og med midtsesongevaluering. 10.07

Dramatisk nedgang

Jakt & Fiske har innhentet fangsttall for åpningsukene i Gaula, Orkla, Namsen, Numedalslågen, Surna og Altaelva de siste årene. Tallene viser en voldsom nedgangen i antall tatt laks, både gjenutsatt og avlivet.

 *I 2020 startet fisket i uke 23 framfor uke 22 i Orkla. Derfor er det gjennomgående brukt ukene 23, 24 og 25 for alle vassdrag i grafen i 2020.

 ** For Namsen og Surna er det brukt tall fra 2018, fordi det var første året disse vassdragene hadde elektronisk fangstrapportering.

***For Altaelva er det brukt totale fangstall per år, fremfor tall fra de første tre ukene av sesongen. Dette fordi tallene stammer fra fangstrapp.no.

– Drastisk grep

Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver, er kritisk til at direktoratet vurderer å stanse laksefiske i enkelte elver og mener det ville vært et drastisk grep.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre Miljødirektoratet til å se på muligheter for et svært begrenset overvåkingsfiske for å sikre både informasjon til bestandsovervåking og uttak av rømt oppdrettslaks, sier han til nyhetsbyrået NTB.

Powered by Labrador CMS