Annonse

Laksetips

I gode og onde sesonger

Langvarig tørke gjorde at 2021-sesongen i lakseelvene ble den desidert dårlige i nyere tid. Uten vann uteble også mange av fiskerne. Men forventningene foran en ny sesong er ikke mindre av den grunn ...

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Nå nærmer det seg, Ole!

En opprømt fiskekamerat er på tråden. Det gjentar seg hver vår. Fjorårets begredelige sesong, hvor det ble fanget mer pukkellaks i elvene enn Salmo salar, er ikke glemt, men for lengst fortrengt. Når kalenderen viser mai, er det nedtelling fram mot sesongåpning 1. juni, hvor han er tilbake på valdet han har fisket i «gode og onde dager» i tre tiår.

Det akter han å fortsette med. Det er som jakt; har du fått innpass på et godt terreng, slipper du det nødig fra deg. Terrengkjennskap og kunnskap om laksens standplasser på en definert strekning i ei lakseelv, er to sider av samme sak. Men det handler også om å være en del av et miljø og livslange vennskap.

Alle mann til Trøndelag

Hvor bør du som er fersk laksefisker satse tid og penger i sommer? Legges fjoråret – og seinere års fangststatistikker til grunn – peker Trøndelag seg ut som et klart førstevalg (se tabell).

Les også: Enklere å sjekke og rapportere laksefangst

Orkla, Gaula og Namsen er alltid inne blant våre mest fangstrike lakseelver. Selv under fjorårets utfordrende fiskeforhold med langvarig tørke, ble det tatt 13 706 laks i disse tre elvene, hvorav et betydelig antall storlakser over 7 kg.

De store trøndelagselvene leverer fortsatt solide fangster. Her fast fisk under harlingfiske i Namsen.

Også Stjørdalselva er inne i det ypperste selskapet. Drøyt 2000 laks på en strekning som kun er en tredjedel av Gaula, er bra! Felles for de tre søstrene i Trondheimsfjordens laksefamilie, er et stort antall foreningsvald tilgjengelig gjennom fiskekort til rimelige priser, side om side med mer eksklusive, men høyst overkommelige tilbud.

Jubel i Suldal

Suldølene har grunn til å heise flagget. 2021- sesongen ble den beste på 30 år! Storlakskjempen i Rogaland satte sluttstrek med 7400 kg (2300 kg gjenutsatt) fordelt på 1337 laks på kun 22 km elv. Det gir gjenklang langt utover Suldalbygda.

Den krystallklare elva byr på fiske ut september pga. sein oppgang, men juli og august er prime time.

Les også: Bruker maskinlæring for å fjerne pukkellaksen

Tørke er ikke noe problem i Suldal, det gjennom- regulerte vassdrag har minstevannføring. Elva kjøres mellom 75 og 45 kubikk hver tiende dag. Dermed vil du nesten alltid møte en saktesynkende elv og fine fiskeforhold i de 65 definerte hølene.

Med fjorårets fiske friskt i minne, vil riften etter fiskekort neppe bli noe mindre i sommer!

Stalltips!

Repparfjordelva har fisket jevnt bra i en årrekke, så også i fjor, om en finnmarkstur hører til årets ferieplaner. Beiarn i Nordland leverer også, det samme gjør Mandalselva lengst i sør.

Gunstig vandringsvei

Med laks i et antall av 3452 sist sommer, holder Numedalslågen stand helt i norgestoppen. For lakselokomotivet på Østlandet er særegenheter som flåtefiske og ulike typer teiner en del av forvaltningsbildet.

Men utviklingen går sin gang, i favør stangfiske. I dag utgjør fangstandelen tatt på stang ca. 70 prosent, mens ca. 30 prosent tas på ulike typer faststående redskap.

Gjenutsetting, en tiltagende praksis i andre toneangivende elver, er fortsatt nær null i Lågen. Man kan spørre seg hvorfor elva åpenbart tåler den harde beskatningen. Lokale fiskere har pekt på det faktum at det ikke finnes lakseoppdrett av betydning på Skagerrakkysten.

Dermed unngår Lågenlaksen det lakseluspresset man strir med i andre regioner. Det foregår heller ikke fiske med kilenøter av noe omfang på Lågenlaksens vandringsvei opp langs sørlandskysten. Det gjør at Numedalslaksen kommer seg relativt helskinnet fram til elvemunningen i Larvik.

Bor du på Østlandet, er veien kort til en av landets mest fangstrike elver. Stikkord er Brufossfisket, som vi kommer tilbake til i en seinere utgave.

Det er for øvrig et paradoks at våre vannkraftregulerte lakseelver, eksempelvis Orkla, Numedalslågen, Namsen m.f., er de som fisker best under en tørkesommer, pga. pålagt minstevannføring.

10 på topp 2021 (i antall laks)

Elv Antall laks
Orkla 4864
Gaula 4509
Namsenvassdraget 4333
Numedalslågen 3452
Altaelva 3113
Repparfjordelva 2951
Mandalselva 2615
Bjerkreimselva 2412
Stjørdalselva 2185
Målselv 2043

Interessen for døgn i Alta er fortsatt upåklagelig. 3750 lokale fiskere var påmeldt til årets trekning.

Optimisme i Alta

Lengst i nord klinket Altaelva til med en gigant på 25 kilo, og bekreftet også i fjor sitt ry som verdens mest attraktive storlakseelv. En sesongfangst på 11 300 kg var en god del lavere enn hva Alta Laksefiskeri interessentskap (ALI) hadde håpet på.

– Vi bør ligge over 15 tonn. I så henseende har vi store forventninger til årets sesong, sier Vegard Ludvigsen, daglig leder i ALI, med henvisning til at 2020-sesongen tidvis bød på et forrykende smålaksfiske. Mye av den årsklassen er forventet tilbake i elva i år, som storlaks.

Drømmen om fiskedøgn i alle lakseelvers mor (fra midten av juli og utover), er upåklagelig. Til årets trekning var det påmeldt 3750 lokale, og rundt 1500 utenbygdsboende fiskere. For lokale fiskere er det 700 kort i spill, til «resten av verden» er det kun 75 kort til disposisjon.

Sjansen for kort er snaut 20 prosent for lokale fiskere, og ca. 5 prosent for utenbygdsboende. Utenbygds som når opp, får tildelt to fiskedøgn pga. lang reisevei.

Powered by Labrador CMS