Annonse

Miljødirektoratet:

Vil åpne for fiske i 15 elver

Miljødirektoratet foreslår å åpne for fiske i 15 nye elver i årets sesong – og gjør endringer i fem vassdrag.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Miljødirektoratet har sendt ut sine forslag til endringer i forskriftene om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag på høring.

Her er det flere endringer verdt å få med seg. Viktigst er kanskje at det foreslås å ikke åpne for fiske i Røssåga og Saltdalsvassdraget i Nordland, samt at bestemmelsene om begrenset fiske etter sjølaks utenfor Tanavassdraget ønskes videreført.

Bestemmelsen vil omfatte kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Bedre fangstrapportering

Samtidig vil Miljødirektoratet åpne for fiske i hele 15 nye elver og vassdrag. Felles for elvene er at de ikke ble åpnet for fiske i 2021 grunnet manglende fangstrapportering.

Dette er elvene/vassdragene det gjelder:

Lundelva

Forslag: Fisketid for sjøørret fra 15. juni til 31. august uten begrensninger.

Hopselva

Forslag: Fiske etter laks fra 15. juni til 14. september, og fiske etter sjøørret og sjørøye fra 15. juni til 31. august.

Movassdraget

Forslag: Fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med fisketid fra 15. juni til 31. august.

Vareidvassdraget

Forslag: Åpne for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i Litlevatnet og Storvatnet mellom 1. juli og 31. august. Totalkvote på 30 sjøørret for hele vassdraget og en sesongkvote per fisker på to sjøørret. Ikke lov å avlive sjøørret større enn 55 centimeter.

Brattlandsvassdraget

Forslag: Fiske etter laks og sjørøye mellom 15. juli og 31. august.

Konsvikvassdraget

Forslag: Det kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye fra 1. juli til 15. august, med en totalkvote på ti sjøørret for vassdraget og en sesongkvote på to sjøørret per fisker.

Kista med Østerdalselva

Forslag: Fisketid for laks, sjøørret og sjørøye fra 1. juli til 31. august med en totalkvote for vassdraget på ti sjøørret.

Oldervikelva (Rødøy)

Forslag: Fisketid for laks, sjøørret og sjørøye mellom 1. juli og 31. august med en døgnkvote på to sjøørret per fisker.

Segeråga

Forslag: Åpnes for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i tidsrommet 1. juli til 31. august, med en totalkvote for vassdraget på 25 sjøørret, en døgnkvote på én sjøørret per fisker og en sesongkvote på to sjøørret per fisker.

Sørfjordelva

Forslag: Fisketid for laks, sjøørret og sjørøye fra 1. juli til 31. august. Totalkvote på ti sjøørret for vassdraget og døgnkvote på to sjøørret per fisker.

Helosvassdraget med Lyngedalsvassdraget

Forslag: Det åpnes for fiske etter sjøørret og sjørøye i Litlvatnet, Varpstraumen, Lyngedalspollen, Lyngedalsvatnet og Indre Lyngedalsvatnet mellom 1. juli og 31. august. I Litlvatnet er det foreslått en totalkvote på 18 sjøørret og sesongkvote på to sjøørret per fisker.

Storfjordvassdraget

Forslag: Fisketid for laks, sjøørret og sjørøye i perioden 1. juli til 31. august med en totalkvote på 30 sjøørret, døgnkvote på én sjøørret per fisker og en sesongkvote på to sjøørret per fisker. Det er ikke tillat å avlive sjøørret større enn 55 centimeter.

Lavangselva

Forslag: Fisketid for laks og sjørøye mellom 1. juli og 15. august. Fisketid for sjøørret fra 1. juli til 31. august.

Olderfjordelva

Forslag: Det åpnes for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye mellom 15. juli og 31. august, med en totalkvote på 20 sjøørret for hele vassdraget. Elveeierlaget kan frede laks og sjørøye om de fatter vedtak om dette lokalt.

Bedre organisering i Skorgeelva

I tillegg foreslår Miljødirektoratet at det åpnes for fiske etter laks og sjøørret fra 15. juni til 15. august grunnet bedre organisering i Skorgeelva i Vestnes. Det skal være lov å fiske opp til Bøsetra, med en døgnkvote på to laks og to sjøørret per fisker.

Justeringer i andre vassdrag

Av ulike grunner foreslår Miljødirektoratet å innføre endringer i fiske i fem vassdrag.

Borgevassdraget

Forslag: Kun tillatt å fiske i Indre Borgpoll og Lilandsvatnet grunnet manglende fangstrapportering i resten av vassdraget.

Lakselva (Porsanger)

Forslag: Sesongkvote per fisker på fire laks, hvor to av fiskene må være over 65 centimeter.

Hotranvassdraget

Forslag: Det åpnes ikke for fiske i Hotranvassdraget.

Målselvvassdraget

Forslag: Det åpnes ikke for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye oppstrøms Lille Rostavatn.

Sausvassdraget

Forslag: Fisketid etter laks og sjøørret mellom 15. juni og 17. august, med en totalkvote for vassdraget på 150 laks og 150 sjøørret. Fisketid for sjørøye mellom 1. juli og 17. august. Direktoratet forutsetter at fangsten i vassdraget rapporteres med høyere oppløsning enn i 2022, og at det minimum rapporteres fangst ned- og oppstrøms Sjøfossen.

Endringer i fiske i sjø

Som nevnt foreslår Miljødirektoratet å videreføre bestemmelsene om å ikke åpne for fiske med faststående redskap i Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

I tillegg foreslår Statsforvalteren å minke beskatningen av sjøørret i Skjerstadfjorden, da antall gytefisk i Saltdalsvassdraget har gått betydelig ned. Etter dagens regelverk er det ikke lov å fiske med stang og håndsnøre fra båt i hele Nordland mellom 1. mars og 31. mai.

Miljødirektoratet foreslår å utvide tidsrommet til ut juni i Skjerstadfjorden innenfor fylkesvei 17.

Si din mening

Du kan lese nøringsnotatet og forslagene til forskriftsendringer på Miljødirektoratets egen nettside for høringen. Der kan du også sende inn ditt eget høringssvar.

Powered by Labrador CMS