Annonse

Stor økning i ulovlig laksefiske

Miljødirektoratet opplever en stor økning i antall indratte ulovlige fiskeredskaper ved fiske etter laks.
Miljødirektoratet opplever en stor økning i antall indratte ulovlige fiskeredskaper ved fiske etter laks.

Miljødirektoratet er bekymret på vegne av laksebestandene etter flere anmeldelser og økning i antall inndratte ulovlige fiskeredskaper. – Kan tyde på at flere velger å fiske ulovlig.

Publisert Sist oppdatert

I fjor inndro Statens naturoppsyn (SNO) 138 ulovlige garn og andre fiskeredskaper. Hittil i år er tallet på 215. I tillegg er 47 personer anmeldt for brudd på loven om lakse- og innlandsfiske, en økning på 56 prosent fra året før.

 – Vi ser svært alvorlig på situasjonen i Vestland og deler av Nordland. Til tross for økt informasjon, økt oppsyn og flere som blir tatt, ser vi at antallet lovbrudd øker, sier direktør Morten Kjørstad i en pressemelding.

Han understreker samtidig at ulovlig bruk av garn har gått dramatisk ned i Troms.

– Det viser at økt nærvær fra SNO hjelper, sier han. 

Får tips

Seksjonsleder Arnstein Johansen forteller at Miljødirektoratet i år har hatt økt kontroll i de største problemområdene, og at direktoratet stadig får tips om ulovlig fiske. Dette gir flere inndragninger og anmeldelser.

– Er det flere som blir tatt på fersken, eller er det flere enn tidligere som fisker ulovlig? 

– Det er vanskelig å si om det er flere som fisker ulovlig enn før, eller om vi rett og slett avdekker flere av lovbruddene. Samtidig har vi også tatt flere på fersk gjerning som er ukjente for oss, noe som kan tyde på at nye folk velger å fiske ulovlig, sier han. 

Minkende bestand

For førti år siden kom det 1.2 millioner atlanterhavslaks inn til norskekysten. Nå er antallet mer enn halvert, og laksen rødlistet.

– Bruk av garn kan fange store mengder laks. Enkelte elver og vassdrag har vært stengt fordi laksebestanden er svært sårbar. Dersom disse bestandene blir fisket ulovlig i sjø eller elv, kan laksestammen i verste fall bli utryddet, sier Kjørstad.

NJFF: – Meld fra!

Rådgiver Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har en klar oppfordring til alle som ferdes på og ved sjøen:

– Meld fra gjennom Miljødirektoratets varslingstjeneste, slik at oppsynet kan jobbe mest mulig effektivt. Kysten er lang, og ressursene tynt fordelt. Det er et helt opplagt behov for å styrke SNOs virksomhet langs kysten, sier han.

Fjeldesth mener det er bra at flere lovbrudd som gjelder ulovlig garnfiske etter anadrom laksefisk, blir avdekket.

– Samtidig er det trist hvis det er slik at økningen i antall anmeldelser dels skyldes at flere velger å fiske ulovlig, sier han.

Powered by Labrador CMS