Annonse

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I 2019 var gytebestanden av pukkellaks i 31 undersøkte nordnorske vassdrag 40 prosent høyere enn i 2017, tross iherdig utfisking, ifølge Rune Muladal fra forsknings- og konsulentselskapet Naturtjenester i nord.

– Rundt 13 000 pukkellaks gjennomførte gyting i disse elvene i 2019. I mange vassdrag var det flere ganger mer pukkellaks enn stedegne arter. Særlig gjaldt dette for elvene i Varanger, forteller han.

Konsulentselskapet har estimert at hver tredje gytefisk i Finnmark i 2019 var en pukkellaks.

Også Reisaelva, Målselv og Salangselva i Troms hadde betydelig innslag av pukkellaks.

Forventer rekordoppgang

Arten har vært til stede i Barentsregionen de 50 siste årene. Fordi det er en tendens til økning i oppgangen av pukkellaks fra oddetallsår til oddetallsår, forventes det en enda større oppgang i sommer.

– Kan pukkellaksen true de stedegne stammene i nord?

– Nei, ikke foreløpig. Men det er bekymringsfullt at arten har etablert seg i regionen. Får vi en mangedobling av pukkellaks i elvene, står vi overfor en invasjon. Konsekvensen av det kjenner vi ikke til.

Muladal forteller at utfiskingen i hovedsak foregår på dugnad i regi av lokale JF-foreninger.

– Vi samarbeider med grunneierne og elveeierlag, og har satt sammen et team for både overvåking og utfisking, sier Muladal, som etterlyser finansiering fra Miljødirektoratet til utfiskingsarbeidet.

– Flyteristfeller er den beste uttaksmetoden i de fleste elvene, sier Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet.

Utfisking i 15 elver

Pukkellaks er en fremmed og uønsket art i Norge. Miljødirektoratet skisserer flere utfiskingstiltak i den ferske «Forslag til handlingsplan mot pukkellaks»:

For de fleste elver anses flyteristfeller nær flomålet som den beste uttaksmetoden. Andre aktuelle metoder kan være garn- og notfiske langt nede i elva, samt harpunering.

– I forslaget til handlingsplan foreslås utfisking i 15 elver mellom Tana og Vestre Jakobselv, der det er desidert størst innslag av pukkellaks, sier Jarle Steinkjer ved Miljødirektoratet.

– Hvor mye vil disse tiltakene koste?

– Innkjøp av 15 flyteristfeller er beregnet å koste ca. 12 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til røkting av fellene.

Miljødirektoratet gir i dag tilskudd til elveeierlag og lokale interesser som bidrar i utfiskingen, et budsjett på rundt tre millioner kroner.

Miljødirektoratets tilrådning ble oversendt oppdragsgiver Klima- og miljødepartementet i mai, etter at Jakt & Fiske gikk i trykken.

Eventuelle pengebehov vil bli vurdert gjennom ordinære budsjettprosesser etter hvert som man blir kjent med dem, får vi opplyst fra departementshold.

Powered by Labrador CMS