Annonse
– Kirkemo hevder på generelt grunnlag at smålaks ikke har blitt rapportert i like stor grad som storlaks, og at gjennomsnittlig vekt dermed kan bli kunstig høy, skriver forskere ved NINA i sitt tilsvar til nyhetskommentaren «Har Eira-laksen krympet?»

Tilsvar fra NINA

Kirkemo tar feil

Svar til artikkel i Jakt & Fiske onsdag 1. februar av journalist Ole Kirkemo.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Ole Kirkemo påstår at forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kommet frem til feilaktige resultater om endringen av laksestørrelse i Eira.

For å sitere Kirkemo i hans artikkel:

«med selektiv bruk av fangsttall får NINA-forskerne det til å framstå slik» (sitat slutt) at gjennomsnittlig vekt på laks i Eira før utbygningene var på rundt 12 kg.

Kirkemo hevder på generelt grunnlag at smålaks ikke har blitt rapportert i like stor grad som storlaks, og at gjennomsnittlig vekt dermed kan bli kunstig høy.

Ettersom NINA har vært bevisst på at ikke all smålaks ble notert i fangststatistikken i alle elver, ble fangststatistikken i Eira gjennomgått nøye før offentliggjøring av resultatene. Vi har ingen grunn til å anta at underrapportering av smålaks har vært en betydelig feilkilde i Eira.

I studiet som Kirkemo kritiserer, har vi benyttet fangstdagbøker fra Engelskhuset, som har de mest omfattende fangstdagbøkene i Eira. Det meste av laks som skulle opp i Eira svømte forbi her, også de som hørte hjemme i Aura. I disse fangstdagbøkene ble både smålaks og sjøørret rapportert, selv individer som ikke var blant de største.

Fangstdataene fra perioden 1940-1953 (dvs. før første inngrep i vassdraget) forteller følgende: Det ble totalt protokollført 900 laks og 323 sjøørret (dvs. 23 % sjøørret). Gjennomsnittsvekten for sjøørreten var 0,9 kg, og av registrerte lakser var det 80 smålaks (9 %).

NINA har tidligere publisert gjennomsnittsvekter for laks i Eira for følgende grupper i hver reguleringsperiode, der 1940-1953 er før første regulering: all laks, laks > 3 kg, gjennomsnitt for de ti største laksene hvert år, og den aller største laksen per år.

Vi gjengir disse resultatene her (fra NINA Rapport 1015):

Disse tallene viser hvordan laks i størrelsesgruppen over tre kilo har blitt betydelig mindre, og både gjennomsnittet av de ti største og maksimumsvekt per år har nesten blitt halvert. Dette samsvarer godt med endringer i gjennomsnittsvekt, og kan åpenbart ikke forklares ved underrapportering av smålaks.

Følgende illustrasjon over antall laks fanget i hver størrelse viser også at smålaks ble rapportert før utbygningen og at storlaksene nesten forsvant fra Eira etter den siste utbygningen:

– Grafene viser at smålaks også ble rapportert før utbygningen, og at storlaksene nesten forsvant fra Eira etter den siste utbygningen, skriver NINA

Vår studie gjør også et poeng av at endringen i laksestørrelse har en genetisk forklaring. Analysene viste at laksen i Eira har betydelig høyere frekvens av smålaksgener nå enn før utbygningene.

Det omtalte studiet med datagrunnlag er tilgjengelig her. Du kan også laste ned grafene overfor i en høyoppløst PDF-versjon.

Powered by Labrador CMS