Annonse

Varsel om milliongebyr etter massedød av fisk på Stord

Mattilsynet har varslet et gebyr på drøyt 1 million kroner til Erko Settefisk etter at over 600.000 fisk døde ved et anlegg på Stord i desember i fjor.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Ifølge bransjenettstedet IntraFish mener tilsynet at det er begått en grovt uaktsom overtredelse av dyrevelferdsloven, og de vurderer å fatte vedtak om overtredelsesgebyr.

«Uakseptabelt lang responstid, manglende avliving av lidende fisk og et høyt antall individer som døde gjør at dette må betegnes som en svært alvorlig hendelse», skriver Mattilsynet.

Tilsynet opplyser at det foreligger dokumentasjon som konkluderer om årsaken til massedøden. Erko Settefisk har opplyst at hendelsen skjedde på grunn av problemer med strømmen av sjøvann.

Selskapets daglige leder Rune Sandvik ønsker ikke å kommentere saken før de har gitt et fullstendig svar til Mattilsynet. Fristen for dette er 9. april, og deretter vil det bli fattet et endelig vedtak.

Powered by Labrador CMS