Annonse
«The wall of Fame». Den berømte stabbursveggen på Aarøy Gård. Laksen på 31,5 kg, oppe til høyre ved dørkarmen, ble tatt av Wilfred Kennedy i 1895. På trappa sitter Christopher Munthe, som drev gården fra slutten av 1800-tallet, hvis bestenotering var 31,7 kg.
«The wall of Fame». Den berømte stabbursveggen på Aarøy Gård. Laksen på 31,5 kg, oppe til høyre ved dørkarmen, ble tatt av Wilfred Kennedy i 1895. På trappa sitter Christopher Munthe, som drev gården fra slutten av 1800-tallet, hvis bestenotering var 31,7 kg.

Historie || De uovervinnelige

Gigantene i norske elver

Å lande en laks over 20 kilo er svært få laksefiskere forunt. Et eksemplar på 30 kilo er hinsides enhver realisme. Likevel, i ni av landets 450 lakseelver er rekordlaksen over 30 kilo. Her er historien om gigantene.

Publisert Sist oppdatert

Med forbehold om at ingen gigantlakser har gått under vår radar, viser redaksjonens kartlegging at det er 69 år siden det sist ble landet en laks over 30 kilo i en norsk elv. Arenaen var trønderske Bjøra, bielv til Namsen. 

Kjempen på 31, 2 kilo ble tatt på sluk (L. Johansen-skjea) på valdet Rodum av den danske urmakeren Kai Jacobsen, 28. juni 1955. Laks og stolt fisker henger til allmenn beundring i Intersport-forretningen i Overhalla.

Rekordfisken i storebror Namsen er en rugg på, 31,5 kilo, tatt av Svein Kjølstad og sønnen Nils på Jørem-valdet i Grong, 13. juni 1924. De er henholdsvis tippoldefar og oldefar til Sven Åge Domås, dagens grunneier.

Hugh Greg (t.v.), her sammen med Tolleiv Svensen tok en kjempelaks på 34,0 kilogram. Den er regnet som topp 3 største laks gjennom tidene.
Giganten på 34,0 kg fra Suldalslågen er inne på topp tre over tidenes største lakser tatt på stang i Norge (se faktaramme). Fisker var engelskmannen Hugh Greg (t.v.), her sammen med Tolleiv Svensen, anerkjent roer og klepper for britene i en årrekke.

Tidenes trønderlaks

Også Nidelva i Trondheim kan smykke seg med et eksemplar over 30 kilo, tidenes trønderlaks er 31,8 kilo og ble tatt ved Nydalsdammen, 14. juli 1951. Til historien hører med at rekordinnehaver Gunnar Kjelaas neste dag fikk en på 19,5 kilo og to dager seinere en på 26,5 kilo. Minnerike kvelder og netter på byen!

Stor – større – Bolstad

Leif Bolstad (til venstre.) og Johannes Horvei tok i 1941 en av verdens største atlantiske lakser i Bolstadelva. Laksen på over 30 kilo var i elva for å gyte.
For 40 år siden returnerte verdens største atlantiske lakser til Bolstadelva for å gyte. Her en av de fire laksene over 30 kilo, og den eneste som er fotografert. Kjempen ble tatt av Leif Bolstad (t.v.) og Johannes Horvei i 1941.

Bolstadelva, nedre del av Vosso-vassdraget, kan i perioden 1910–1981 dokumentere 40 lakser over 25 kilo på stang. Fire av dem er over 30 kilo! Det verserer historier om lakser over 35 kilo i Bolstadelva, men den man er sikker på, er laksen Jakob Vassenden tok ved Vassenden i 1931. Vekt: 32,0 kilo

Årøy-kjempene

Årøy! Navnet har hatt en spesiell klang blant troféjaktende laksefiskere i 150 år. Ingen steder var laksen større enn her. Rekordfisken på 31,8 kilo ble tatt av lensmann Nils Landmark Lem, 20. august 1940. 

Trolig er det snakk om to-tre fisker på over 30 kilo i Årøyelva ved Sogndal, hvorav eksilrusseren Nicolas Denisoff skal ha tatt den ene. Noen av de største laksene er skåret inn i stabbursveggen på Årøy gård, deriblant kjempen til Willfred Kennedy på 31,0 kg fra 1895.

Alle vil til Alta

Ingen elv kan vise til et større antall laks over 20 kilo enn Altaelva, og all verdens laksefiskere drømmer om å få fiske her, i det minste én gang i livet. I nyere tid utmerker 2008-sesongen seg, med 36 lakser over den magiske 20-kilosgrensa. 

Laks over 30 kilo er en annen skål. Rekordlaksen skriver seg tilbake til juni 1926. Kjempen på 32,0 kilo ble tatt i Øvre Sierra på Vina-sonen, og er etter det vi erfarer den eneste over 30 kilo i alle lakseelvers mor.

Svein Kjølstad (t.h.) og sønnen Nils, avbildet mens de holder rekordlaksen på 31,5 kg. Også verdt og nevne at i 2024 er det 100 år siden denne ble tatt.
Rekordlaksen i Namsen på 31,5 kg ble tatt på Jørem-valdet i Grong 13. juni, 1924 av Svein Kjølstad (t.h.) og sønnen Nils, og kan feire 100 års jubileum i år.

Verdensrekorden fra Tana

Sammenlignet med Amazonas er Tana en bekk, men i norsk målestokk er elva det nærmeste man kommer en flod. I sine beste år ble 1/3 del av landets elvefangst tatt her. Vår største og viktigste lakseelv holder også verdensrekorden for stangfisket atlantisk laks, 35,89 kilo. 

Denne kolossen, globalt kjent som 36-kiloslaksen, har i årtier figurert på toppen av rekordlista til International Game Fish Association (IGFA) over all verdens arter. 

Rekordfisken ble tatt på sluk ved Storfossen i 1928 av den lokale fiskeren Henrik Henriksen fra Båteng i Tanadalen (se egen sak: Verdensrekord – men ikke norgesrekord).

34 kilo i Suldalslågen

Rekordfisken i Suldalslågen i Rogaland er på formidable 34,0 kilo, og ble tatt av engelskmannen Hugh Grieg i 1913. Fisken slo på under den berømte Sandsfossen i elvemunningen, og skal ha tauet båten med briten og roeren Tolleif Svendsen flere kilometer utover fjorden. De skal ha brukt 12 timer på å trette ut kjempen.

Størst av de største

Her holder den stolte dansken Kai Jacobsen opp lakserekorden på Bjøra, den var på hele 31,2 kilo. Kjempestor fisk fanget i liten elv.
Av de ni elvene som kan vise til laks over 30 kg, er Bjøra-rekorden på 31,2 kg etter manges syn den mest imponerende, elvas beskjedne størrelse tatt i betraktning. Stolt fisker er danske Kai Jacobsen.

I disse ni elvene er rekordlaksen over 30 kilo:

Tana: 35, 89 kg, Storfossen 1928, Henrik Henriksen. NB! Offisiell verdensrekord for atlantisk laks tatt på stang.

Pasvikelva: 35,86 kg, Boris Gleb 1863, Magnus Christian Klerk

Suldalslågen: 34,0 kg, Sandsfossen 1913, Hugh Greg

Altaelva: 32,0 kg, Øvre Sierra, juni 1926, Anton Mosesen Pedersen/Alf Mosesen Pedersen

Bolstadelva: 32,0 kg, 1931, Vassenden, Jacob Vassenden

Årøy: 31,8 kg, 20. august 1940, Nils Landmark Lem

Nidelva: 31,8 kg, 14. juli 1951, Gunnar Kjelaas

Namsen: 31,5 kg, Jørem, 13. juni 1924, Svein og Nils Kjølstad

Bjøra: 31,2 kg, Rodum, 28. juni 1955, Kai Jacobsen

469 kjemper

Bilde av forsiden til «The Domesday Book of Giant Salmon – record of the largest Atlantic Salmon ever caught» skrevet av Fred Buller
I Fred Bullers «The Domesday Book of Giant Salmon – record of the largest Atlantic Salmon ever caught» finnes de fleste av tidenes største lakser

Engelske Fred Bullers «The Domesday Book of Giant Salmon – record of the largest atlantic salmon ever caught» er et referanseverk over tidenes største lakser. Buller brukte år på sporing av kilder og innsamling av fakta og det unike billedmateriellet.

Boka fikk strålende kritikker i internasjonal sportsfiskepresse ved utgivelsen i 2007. Fangster i norske elver har en sentral plass i boka, i første rekke laks tatt i Altaelva, Bolstad/Vosso, Årøy, Tana og Namsen. Buller skriver at det er få lakser over 60 pund (27 kg) som har unnsluppet ham, men han later likevel ikke som om verket er komplett.

Boka (480 s.) har tre omfattende rankinglister:

 • Laks over 50 pund (22,5 kg) tatt på flue
 • Laks mellom 50 og 60 pund (22,5-27 kg) der redskap er usikker
 • Laks over 60 pund tatt på ulik fangstredskap, inkludert garn

 

Verdensrekord– men ikke norgesrekord

Nils Valles 32,5 kg tunge og store laks, her er bilde av 2 menn som holder storfisken frem.
Norgesrekorden til Nils Valles er 32,5 kilo, tatt under båtfiske ved Storfossen i Tana, 7. juli 1951. Laksen målte 142 cm og ble tatt på sluk.

Verdensrekorden for atlantisk laks på stang er 35,89 kilo og norsk, tatt på sluk ved Storfossen i Tana i 1928 av den lokale fiskeren Henrik Henriksen fra Båteng. Det paradoksale er at laksen til Henriksen ikke automatisk også er norgesrekord.

Bladet «Villmarksliv», som siden 1976 har ført norgesrekorder for de ulike artene (fluerekordene fra 1979), besluttet i 1983 å stryke rekordlaksen til Henrik Henriksen. Begrunnelsen var manglende dokumentasjon om fisken, og at den skal ha blitt veid etter at hodet og innmaten var fjernet.

Det ble også hevdet at 36-kiloslaksen var landet med usportslig metoder. Seinere innsatte juryen en laks på 32,5 kilo som norgesrekord, tatt 7. juli 1951 av Nils Valle, også den fra Tana.

Stor usikkerhet

Under punkt h. i regelverket for innmelding av rekordfisk, heter det at «Stanga skal være holdt fritt av fiskeren under kjøringen uten å være plassert/montert i noe form for fastmontert holder.»

– Var det dette som i sin tid var utslagsgivende for juryens dom?

Bilde av Skribent, jeger, naturfotograf og ikke minst friluftsmann Dag Kjelsaas.
– Dersom juryen som fører norgesrekordlista over største fisk ikke har sett dokumentasjon, eller mottatt noe rekordkrav, er det fullt mulig at eksempelvis rekordfisken i Suldalslågen er forbigått, påpeker Dag Kjelsaas.

– Nei, men det var såpass mange andre usikkerhetsmoment rundt fangsten at juryen valgte å stryke den fra rekordlista. Dokumentasjon på 32,5 kg laksen til Valle var vi derimot rimelig trygg på. Den er jo også av betydelig nyere dato, sier Dag Kjelsaas, tidligere mangeårig redaktør i Villmarksliv.

Han var på plass i redaksjonen og i juryen for norgesrekordnoteringene allerede på slutten av 1970-årene.

På topp internasjonalt

Denne avgjørelsen har International Game Fish Association (IGFA) aldri tatt hensyn til. Henrik Henriksens gigant fra Tana troner øverst på verdensrankingen, som offisiell verdensrekord Om vi holder Henriksen utenfor, kan 32,5 kilos laksen til Valle neppe være norgesrekord. I så fall er 34 kilolaksen fra Suldalslågen forbigått.

– Det er fullt mulig at det er tilfelle, dersom juryen aldri har sett dokumentasjon på, eller mottatt noe rekordkrav på Suldals-laksen, påpeker Dag Kjelsaas.

Jokeren Klerk

Et gammelt bilde av lensmann Magnus Christian Klerk. Kan han ha fisket det som sies å være tidenes nest største laks?
Kan lensmann Magnus Christian Klerk ha tatt tidenes nest største laks?

Usikkerheten om hva som er tidenes største laks på stang, stopper ikke der. I boka «Med karjol og laksestenger i Norge for 150 år siden», et mye benyttet referanseverk, finner vi omtalt en laks på 36 kg, tatt av lensmann Magnus Christian Klerk (1818-1891) i Pasvikelva i 1863, angivelig på flue!

I 1863 var signaturen B. på fiske med Klerk i Boris Gleb-området i Pasvikelva. B. skriver:

«Lensmanden begynte at fiske fra Land. Da vi etter noen Kast var komne op og under den nedre fos, bed det, og Lensmanden yttrede strax: her har jeg en Storkar. Efter at have arbeidet med den i omtrent 1 ¼ Time, drog han i land en Lax, der strax ble veiet og viste seg at holde 6 Bismerpd, altsaa 36 kg».

Hendelsen er også beskrevet i rekordboka til Fred Buller. I NJFFs tidsskrift 1896, s. 214, 33 år etter hendelsen i 1863, kan vi lese:

«Pasvikelvens triumf: Den største Atlanterhavslaks noensinne tatt på flue!»

Gulbrandsen påpeker i sin bok at denne fisken ser ut til å være oversett seinere. *6 bismerpund = 35,86 kg, tre gram under verdensrekorden til Henrik Henriksen (red. anm.)

Også fluerekorden utfordret

Bilde av Ulf Arne Jungård Nilsen med kjempelaksen han tok norgesrekord på flue med.
Offisiell norgesrekord for laks tatt på flue er 26,69 kg. Beistet ble tatt av unggutten Ulf Arne Jungård Nilsen fra Alta i Mikkeli i Altaelva 7. august 2008. Som bildet viser, hadde rekordlaksen stått en stund i elva, før den ble fristet av en Thunder & Lighting. Laksen målte 137 cm og var 76 cm rundt buken – en klassisk «altakubbe».

Norgesrekorden for laks tatt på flue er 26,69 kilo og tilhører Ulf-Arne Jungård Nilsen. Kjempen ble tatt i Mikkeli i Altaelva, 7. august 2008, og er for ferskvare å regne. Vekta er høyst pålitelig.

På Sunndalsøra godtar man derimot ikke uten videre at altalaksen er tidenes største norske fluelaks. Engelskmannen Lord John James Dalrymple tok 12. juli 1938 angivelig en laks i Knutslihølen i Driva på 61 pund (tilsvarende 27,73 kg). Verdensrekorden på flue er til sammenligning 32,4 kg, fra skotske River Tay, ca. 1820

Oversette kjemper?

Den mest interessante på Bullers rekordliste over «fluelakser», er en fisk på 70 pund (31,75 kg), tatt i Tana i 1952 av major Ivar Hauge, vert på Levajok fjellstue i Tanadalen.

Fangsten er omtalt i Philip K. Crowes bokOut of the Mainstream, (1970), og har fått anmerkningen «harling with a fly ...» Denne laksen er 5,0 kg tyngre enn altalaksen til Jungård Nilsen. Hvorfor er ikke laksen til Hauge norgesrekord? Alternativt Driva-laksen?

Vi spiller ballen til Andreas Næristorp som har vært medlem av juryen for sportsfiskerekordene siden 2013:

– Årsaken er at det ikke er reist noe rekordkrav overfor Villmarksliv. Ifølge regelverket må rekordkrav fremmes av fiskeren selv. En umulighet når vedkommende for lengst har gått bort, sier Næristorp til Jakt & Fiske.

Kilder:

 • Buller, Fred: The Domesday Book of Giant Salmon – a record of the largest Atlantic Salmon ever caught, Constable, (2007).
 • Gulbrandsen, Per G: Med karjol og laksestenger i Norge for 150 år siden, Lokalhistorisk Forlag, (1994).
 • Crowe, Philip Kingsland: Out of the Mainstream, Charles Scribner’s Sons, (1970).
 • Kirkemo, Anne-Mette og Ole: Norges beste lakseelver, Gyldendal, (2014).
 • Kirkemo, Ole og Skancke, Torgeir W: Altaelva – verdens beste lakseelv, Sterke streker, (2015).
 • Ystanes, Karl: Bolstadelva, Skald forlag, (2019).
 • Sylte, Ole: Laksen og Lågen, Dreyer bok, 2. utgave, (2008).
 • Tufte, Thorbjørn: Tana – den største elva, Grøndahl Dreyer, (1994).
Powered by Labrador CMS