Miljødirektoratet

Marginale endringer i laksefiske

– At villaksen har havnet på rødlista, er resultatet av en langvarig bestandsnedgang. Rødlistingen får derfor ingen umiddelbare konsekvenser for fiskebestemmelsene

Publisert

– Den dårlige fjorårssesongen kan antakelig delvis også tilskrives elendige oppvandrings- og fiskeforhold, spesielt på Vest- og Sørlandet, sier Helge Axel Dyrendal, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

De eneste større endringene fra i fjor, er at Reisaelva, den nest største lakseelva i Troms, er foreslått ikke åpnet for fiske. Det samme gjelder Storelva i Møre og Romsdal.

– Laksebestanden i Reisa er i så dårlig forfatning at videre laksefiske ikke vurderes som forsvarlig. Et begrenset sjøørretfiske i elvas nedre deler er foreslått tillatt, opplyser Dyrendal.

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.