Annonse

Ny rapport:

En firedel av ferskvannsfiskene risikerer å dø ut

En ny rapport viser at en firedel av ferskvannsfiskene på IUCNs rødliste står i fare for å bli utryddet som følge av klimaendringer og forurensning. Blant dem er også atlanterhavslaksen, som står i kategorien «nært truet».

En firedel av ferskvannsfiskene på Verdens naturvernunions (IUCN) rødliste står i fare for å bli utryddet som følge av klimaendringer og forurensing.

Publisert

En oppdatering av den globale rødlisten ble lagt fram på Cop 28, FNs klimatoppmøte i Dubai denne uken.

For første gang er det gjort en samlet vurdering av verdens ferskvannsfisk, som utgjør over 40 prosent av de kjente fiskeartene. Én av fire av de nesten 15.000 undersøkte artene av ferskvannsfisk står i fare for å dø ut, konkluderer IUCN.

Atlanterhavslaks

Den atlantiske laksen er også med på listen og er plassert i kategorien «nær truet». Det er den også kategorisert som på den norske rødlista. For 17 år siden var den plassert i kategorien «Livskraftig».

Globalt har bestanden gått ned med 23 prosent mellom 2006 og 2020, ifølge WWF Verdens naturfond.

– At laksen havner på den globale rødlista, viser hvor komplekse trusselbildene mot verdens arter kan være, og at det er et sterkt behov for å få på plass tiltak på tvers av en rekke sektorer om vi skal kunne snu den negative utviklingen, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Mange trusler

Truslene som listes, er klimaendringer, invaderende arter (pukkellaks), oppdrettsvirksomhet (lakselus, genetisk forurensing fra oppdrettslaks), forurensing (fra jordbruk og skogbruk) og fysiske konstruksjoner som begrenser laksens vandringer (som damanlegg).

Rødlisten har blitt satt sammen siden 1964. Den inneholder nå nesten 160.000 arter av planter og dyr, hvorav 44.000 er klassifisert som «truet».

Powered by Labrador CMS