Annonse

Prosjektleder villaks i NJFF

– Oppdrettsnæringen er en hellig ku

– Av all industriproduksjon, er det kun oppdrettsnæringen som tillates å forurense i et slikt omfang, sier prosjektleder villaks i NJFF, Alv Arne Lyse.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Samtidig som politikerne våre ønsker vekst i oppdrettsnæringen, er villaksen under et kraftig krysspress. Truslene er mange, bl.a. fra lakselus, rømt oppdrettslaks, vannkraftutbygging, pukkellaks og store veiprosjekter langs lakseelvene. Det sier prosjektleder villaks i NJFF, Alv Arne Lyse.

I årets fiskehelserapport melder Veterinærinstituttet (VI) om enorme helse- og velferdsutfordringer i norsk fiskeoppdrett. Det handler om sykdommer og fisk med sårskader. I fjor døde hele 54 millioner oppdrettslaks i anlegg langs kysten, i tillegg måtte flere titalls millioner rensefisk bøte med livet.

– Oppdrettsnæringen er en hellig ku. Uansett hvor mange oppdrettslaks eller rensefisk som måtte dø, får det ingen konsekvenser for næringen.

– Vi krever at alt av oppdrett i sjø skal være lukket innen 2030, sier prosjektleder villaks Alv Arne Lyse i NJFF.

Giganter på land

Lyse forteller at oppdrettsnæringen bl.a. tilfører 1000 tonn kobber til fjordene våre hvert år.

– Av all industriproduksjon, er det kun oppdrettsnæringen som tillates å foru- rense i et slikt omfang, understreker han.

Les også: Varsel om milliongebyr etter massedød av fisk på Stord

Langs kysten kommer nå flere gigan- tiske landbaserte oppdrettsanlegg. På et industriområde i Gulen kommune i Vest- land bygges et av landets største landba- serte anlegg med produksjonskapasitet på 33.000 tonn fisk. Bygningsmassen vil dekke en strekning på over en kilometer.

NJFF mener utviklingen med lukket teknologi er rett vei å gå.
– Vi krever at alt oppdrett i sjø skal være lukket innen 2030.

Nei til off- shore anlegg

– Men kan ikke slike enorme landbaserte anlegg skape arealkonflikter?
– Jo, men før slike anlegg blir en realitet vil det være en arealforvaltningsprosess med høringsrunder der involverte parter kan komme med innspill.

Om lakselus og oppdrettsbaroner: Vi har anmeldt Simen Sætre og Kjetil Østlis «Den nye fisken»

Regjeringens planer om storstilt satsing på oppdrett til havs møtes imidlertid med dyp bekymring, både hva anngår spred- ning av lakselus langs kysten og rømningsfaren.

Skal havanlegg være lønnsomme, forutsetter det mye fisk per anlegg, understreker Lyse.
– Et havari av et slikt anlegg vil kunne gi rømningstall vi hittil ikke har opplevd.

Politisk løsning

De dårlige tidene for villaksen skyldes ikke bare oppdrettsnæringen: Norsk institutt for naturforskning (NINA) melder at tilførselen av næringsrikt arktisk vann til Norskehavet plutselig ble kraftig redusert i 2005. Matfatet til laksen forsvant, med redusert sjøoverlevelse som resultat.

Les også: Doktor Poppes fiskekur

– Det er også fremdeles nødvendig med kalking i rundt 20 lakseelver, men i statsbudsjettet kuttes det i kalkingsbevilgningene, sier Lyse.
– Til sommeren stenges laksefisket i Reisaelva i Troms, som heller ikke har et høstbart overskudd.
– Hva gjør NJFF for å berge villaksen?
– Løsningen for villaksen er politisk, og vi jobber iherdig mot det politiske miljøet for å sette villaksens utfordringer på dags- orden.

Powered by Labrador CMS