Annonse

Ny rapport:

Store genetiske endringer på en tredel av villaksen

Det er nå påviste moderate til store genetiske endringer i 98 laksebestander, viser en ny rapport. Årsaken er rømt oppdrettslaks.

Rømt oppdrettslaks har i stor grad krysset seg inn i mange ville laksebestander. Det kan få store konsekvenser for laksebestanden, viser en ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Havforskningsinstituttet (HI) har sett på genetiske endringer i 250 laksebestander. Til sammen representerer disse 95 prosent av all villaks i Norge, melder NRK.

Rapporten viser at det i 31 prosent av bestandene er funnet store genetiske endringer.

– Konsekvensene for villaksen er at krysning med oppdrettslaks gjør de dårligere tilpassa naturen. Vi har gjort flere eksperimenter, og funnet ut at avkom av oppdrettslaks stort sett overlever dårligere, sier Kjetil Hindar, seniorforsker i Nina

– Blir mindre

– Vi har også sett at de forandrer egenskaper – de vokser fortere i ferskvann og går yngre ut i sjøen. Og de vokser fortere i havet og kommer yngre tilbake til elvene. Hele livet går litt fortere, og den kommer tilbake til elvene som en litt mindre laks enn villaksen, sier han.

Hindar mener at oppdrett av laks i framtiden basere seg på lukket teknologi om villaksen skal ha noen framtid.

– Villaksen har mange andre trusler. At den blir genetisk dårligere tilpassa er med på å gjøre situasjonen enda verre. Over tid vil det føre til færre laks, sier han.

Powered by Labrador CMS