Annonse

Fiske på villaksens favorittmat gjør laksen tidligere kjønnsmoden

Forklaringene på hvorfor laksen i Tanavassdraget er mindre enn før når den går opp i elva for å gyte, overrasker.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Vi fant at fiske etter lodde påvirker alder ved kjønnsmodning hos villaksen i Tanaelva. Jo mer fiske etter lodde, jo mindre blir det av genvarianten som får laksen til å gå opp i elva som storlaks, forteller Yann Czorlich, som er postdoktor i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Det er han og kollegaene i finske Luke og universitetet i Helsinki som oppdaget dette.

Villaksen i Tanavassdraget blir kjønnsmoden tidligere, og er derfor mindre enn før når den går opp i elva for å gyte. Ett spesielt gen, laksens pubertetsgen, forklarer en stor del av variasjonen i alder for kjønnsmodning.

Jakt & Fiske på lederplass: – Tragedien Tana

Det finnes to hovedvarianter av genet. Det vi kan kalle storlaksvarianten får laksen til å bli kjønnsmoden nesten ett år senere enn smålaksvarianten.

Storlaksvarianten av genet har blitt mindre vanlig i Tanavassdraget. Hvorfor, lurte forskerne.

For å finne svar, studerte de DNA fra skjellprøver fra villaks i hovedelva i Tanavassdraget fra 1975 til 2014, og koblet variasjon i pubertetsgenet til endringer i miljøet og menneskelig påvirkning.

Den viktige lodden

Arbeidet var en del av doktorgraden til Yann Czorlich, og artikkelen «Rapid evolution in salmon life-history induced by direct and indirect effects of fishing» ble nylig publisert i Science.

Lodde spiser plankton, og er selv en viktig matfisk for større fisk som laks og torsk, samt sjøfugler og pattedyr. Den er derfor et viktig ledd i næringskjedene i havet. Det er takket være lodde og andre små marine fiskearter at laksen kan vokse seg stor før den vandrer tilbake til elva.

Les også: Bred støtte til Tana-fredning

Lodde brukes blant annet til produksjon av fiskemel og -olje til fôr i oppdrettsindustrien. I Barentshavet har det skjedd flere kollapser i loddebestandene i 40-årsperioden forskerne undersøkte. Dels på grunn av fisket, og dels på grunn av andre faktorer som predasjon fra andre arter.

– Effekten av loddefisket var størst de første årene vi undersøkte, sannsynligvis fordi loddefisket ble stanset og senere redusert som en følge av kollapsene, forklarer Czorlich til NINA.

Powered by Labrador CMS