Fiske på villaksens favorittmat gjør laksen tidligere kjønnsmoden

Forklaringene på hvorfor laksen i Tanavassdraget er mindre enn før når den går opp i elva for å gyte, overrasker.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Vi fant at fiske etter lodde påvirker alder ved kjønnsmodning hos villaksen i Tanaelva. Jo mer fiske etter lodde, jo mindre blir det av genvarianten som får laksen til å gå opp i elva som storlaks, forteller Yann Czorlich, som er postdoktor i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Det er han og kollegaene i finske Luke og universitetet i Helsinki som oppdaget dette.

Villaksen i Tanavassdraget blir kjønnsmoden tidligere, og er derfor mindre enn før når den går opp i elva for å gyte. Ett spesielt gen, laksens pubertetsgen, forklarer en stor del av variasjonen i alder for kjønnsmodning.

Jakt & Fiske på lederplass: – Tragedien Tana

Det finnes to hovedvarianter av genet. Det vi kan kalle storlaksvarianten får laksen til å bli kjønnsmoden nesten ett år senere enn smålaksvarianten.

Storlaksvarianten av genet har blitt mindre vanlig i Tanavassdraget. Hvorfor, lurte forskerne.

For å finne svar, studerte de DNA fra skjellprøver fra villaks i hovedelva i Tanavassdraget fra 1975 til 2014, og koblet variasjon i pubertetsgenet til endringer i miljøet og menneskelig påvirkning.

Den viktige lodden

Arbeidet var en del av doktorgraden til Yann Czorlich, og artikkelen «Rapid evolution in salmon life-history induced by direct and indirect effects of fishing» ble nylig publisert i Science.

Lodde spiser plankton, og er selv en viktig matfisk for større fisk som laks og torsk, samt sjøfugler og pattedyr. Den er derfor et viktig ledd i næringskjedene i havet. Det er takket være lodde og andre små marine fiskearter at laksen kan vokse seg stor før den vandrer tilbake til elva.

Les også: Bred støtte til Tana-fredning

Lodde brukes blant annet til produksjon av fiskemel og -olje til fôr i oppdrettsindustrien. I Barentshavet har det skjedd flere kollapser i loddebestandene i 40-årsperioden forskerne undersøkte. Dels på grunn av fisket, og dels på grunn av andre faktorer som predasjon fra andre arter.

– Effekten av loddefisket var størst de første årene vi undersøkte, sannsynligvis fordi loddefisket ble stanset og senere redusert som en følge av kollapsene, forklarer Czorlich til NINA.