Annonse

Sesonganalysen

2020 - oppløftende for laks og fiskere

Orkla hadde et strålende fiske i sommer, med 7000 laks på land. Vi må tilbake til tidlig på 2000-tallet for å finne like gode fangster. 64 % og 67 % av laksen i Orkla og Gaula ble satt ut igjen.

Bunnsolide fangster i Trøndelag, godt fiske i Nordland og en klar bedring i mange elver på Vestlandet. Det er det store bildet fra årets laksefiske.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Flomstore og kalde elver i første halvdel av juni ble avløst av fin vannføring i juli og første halvdel av august i de store trøndelagselvene. Da bekreftet Gaula, Orkla, Namsen og Stjørdalselva nok en gang at de er storlakseelver i verdensklasse.

Med 28 000 kilo, fordelt på nær 7000 laks (avrundede tall), kan Orkla se tilbake på en strålende sesong, den beste siden tidlig på 2000-tallet. Elva leverte 1200 storlaks (fisk over 7 kg) med en gjennomsnittsvekt på 9,2 kg, samt mye mellom- og smålaks utover sommeren.

– I slutten av august så vi at det sto mye fisk igjen på elva. Det lover godt for kommende sesonger, sier Bjørn Hansen i Orkla JFF.

Adrenalinkickene kom på løpende bånd i Stjørdal i sommer. Denne 12 kilos laksen ble temmet av Torbjørn Gording Backsæther.

Sterkt i Stjørdal

Gaula, naboen i øst, hadde notert 30 000 kilo på Laksebørsen, fordelt på 6670 fisk, hvor 1400 var storlakser med en snittvekt på imponerende 9,7 kg, da sluttstrek ble satt 31. august. Gaula hadde tre lakser over drømmegrensa på 20 kg, mens Orkla hadde en.

Også Stjørdalselvas mange venner kan se tilbake på en sommer med adrenalinkick på løpende bånd. 12 000 kilo, fordelt på 2700 laks, er bunnsolid på 55 km elv.

Med 1400 storlakser (fisk over 7 kg) er Gaula fortsatt storesøster i Trondheimfjordens elvefamilie.

Skal disse tre elvene sammenlignes, må det inn i regnestykket at de to flaggskipene sør for Trondheim er lakseførende over henholdsvis 180 og 90 km. Målt i antall kroket fisk pr. kilometer elv, er Stjørdal fullt på høyde med Gaula og Orkla.

Båtfolket i Namsen må også si seg fornøyd med sesongen. I slutten av august var det innmeldt 7700 laks med en samlet vekt på 23 400 kg, bielvene ikke medregnet. 860 storlaks hadde en snittvekt på 9,4 kg. Mye smålaks var for øvrig melodien i mange av trøndelagselvene.

Sola skinner igjen på Helgeland, Vefsna er tilbake som attraktiv laksefiskedestinasjon!

Beiarn imponerer

Nord for Børgefjell fortsetter Vefsna sin positive utvikling. Nord-Norges nest største laksevassdrag ble gjenåpnet i fjor, etter å ha vært i kjelleren gjennom tiår på grunn av lakseungedreperen Gyrodactylus salaris. I slutten av august var det landet 1735 laks, hvor 480 var over 7 kg. Største fisk var på 19,9 kg. Godt fiske var det også i naboen Fusta og de øvrige elvene i Vefsnfjorden.

I Nordland fortsetter også naturskjønne Beiarn å imponere. Fine laksefangster haglet inn på Facebook gjennom sommeren, og elva kunne vise til nær 7000 kg i slutten av august.

Beiarn har også en storvokst sjøørretstamme, årets største veide hele 10,5 kg, tatt 28. august på flue av Martin Dahl (Her kan du lese mer om Drømmedøgnet i Beiarn).

Troms og Finnmark:

Mye vann

Snaut 12 000 kg fordelt på 2740 laks med en snittvekt på 4,2 kg er godkjent i Målselva, men potensialet er langt større i det desidert største laksevassdraget i Troms. 18. august hadde 5500 laks passert fisketelleren ved Målselvfossen. Sesongen var preget av mye vann og mye smålaks. I Reisaelva ble det tatt drøyt 700 laks (4300 kg) hvor 336 var storlaks, den største på 20,2 kg.

Også i Finnmark satte flomstore elver sitt preg på første tredjedel av sesongen. I Altaelva gikk tilnærmet hele junifisket fløyten. Tor-Erland Nilsen, daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap, anslår at de vil havne på rundt 13 000 kg, som er et under middels år. Åtte laks var over 20 kg. Det var lite laks mellom 10–13 kg, til gjengjeld ble sesongen preget av svært mye smålaks (grills) av fin størrelse, mellom 2,5- 3,5 kg, noe som lover godt for kommende år.

Lakseelva i bunnen av Porsangerfjorden leverte rundt 6000 kg laks i sommer, det er halvparten av et toppår.

Imponerende snittvekt

– Den enorme flommen vi fikk her i Lakselva gjorde at fisket ble tre uker forsinket. Vannføringen var gjennomgående høy hele sommeren, men i perioder ble det tatt jevnt med laks, sier Martin Rognli Johansen, daglig leder i grunneierforeningen.

Fangsttallene pr. 1. september viste rundt 6000 kg, fordelt på 972 laks. Det er kun halvparten av hva som er tatt i toppår. En snittvekt på 6,1 kg, all laks medregnet, er det derimot ikke mange (om noen), som matcher.

Vestre Jakobselv har fått mye oppmerksomhet de seinere årene. I sommer ble det «bare» 3000 fisk, med en snittvekt på 2,3 kg. Brukbart, men en god del bak toppårene. Heller ikke innsiget av laks til populære Kongsfjordelva var all verden i sommer, ifølge Sigve Frantzen i Berlevåg JFF.

Kort avstand fra høyfjell til fjord gjør at vestlandselvene fort blir «tørre». I sommer sørget mye snø i fjellet for bra vannføring utover sommeren, her fra idylliske Eidselva i Nordfjord.

Lyspunkt i vest

Sola skinte i mange av vestlandselvene i sommer – men på Sunnmøre, i Sognefjorden og Hardanger er laksestammene på et lavmål.

Surna, ener på Nordmøre, hadde notert drøyt 1500 laks i slutten av august, med en snittvekt på 4, 2 kg. Det rapporteres om mye fisk på elva, men her som i Trøndelag gjorde store vannmengder elva tidvis ufiskbar i juni. En døgnkvote på maks tre, som også omfatter gjenutsatt fisk (34 %), og totalt 15 fisk i løpet av sesongen, har nok «bremset» mange av de ivrigste fiskerne, og påvirker totalfangsten. Største laks var på 19 kg, tatt 9. juni på sone 10 av Eirik Østreng Evensen.

Elvene i Midt-Norge gikk flomstore i første halvdel av juni, blant annet i Surna.

I Driva i Sunndalen er fisket begrenset til nedre del (fiskesperre) i påvente av behandling mot gyro. Årets fangst vil trolig ende på snaut 3000 kg. Det rapporteres om bra med mellom- og smålaks.

Eira på opptur

Naturskjønne Eira i Romsdalen fortsetter framgangen, og har hatt sin beste sesong på mer enn 20 år. Bra med fisk i alle årsklasser. Hva totalfangsten blir gjenstår å se. «Engelskhuset» og «Siramoen», de to beste valdene nederst i elva, holder kortene tett til brystet til sesongen er overstått. Prøvefiske i Rauma var også oppløftende.

På Sunnmøre er det med noen få hederlige unntak (Strandaelva og Aureelva) fortsatt svarte natta. Regionen har en rekke elver som er stengt pga. lite gytefisk.

Langt lystigere var det i Eidselva, som kan notere seg for den beste sesongen på 10 år, ifølge Per Ingvar Langeland i Eid Elveeigarlag. Fin vannføring sørget for at den korte elveidyllen i Nordfjordeid fisket godt. I midten av august var det landet 2600 kg laks. Største fisk var på 15 kg.

I underkant av 1000 laks med en snittvekt på 3,3 kg er en klar forbedring fra de seinere års fangst i Nausta i Sunnfjord. Store mengder lakseunger i elva gir håp for framtiden, forutsatt god overlevelse i sjøfasen, hvor oppdrettsnæringen er tungt til stede i ytre kystområder.

Åpningsfisket i Flekkelva var brukbart, men sesongen ble svakere enn foregående år. Nedbørsfeltet er ikke all verden. Uten vann, ingen laks.

Bedring eller fredning i Lærdal?

Med rundt 600 laks (ca. 3500 kg) og 400 sjøørret (ca. 700 kg) ble det en sesong under middels i Lærdalselva. Resultatet er betydelig bedre enn i 2019, men Miljødirektoratet vurderer etter hva vi forstår å stenge elva igjen i fem nye år (fra 2021), fordi elva ikke produserer et høstbart overskudd. Hvor mye laks som står på gyteplassene får vi først svar på under gytetellinga, påpeker Ole Petter Bøe i Lærdal Elveeigarlag.

I den tidligere storlakskjempen Bolstadelva, de tre kilometerne nederst i Vossovassdraget, er det tatt 169 laks. Det er betydelig bedre enn fjorårssesongen (ca. 50 laks), men det er langt fram til gamle høyder. I sommer var største laks 14,5 kilo. I Vosso, den øvre del av elva, ble det tatt vel 50 lakser, den største på 15 kilo.

Solid i Suldal

I Etne var det, i motsetning til de to foregående årene, silkeføre da startskuddet gikk 15. juni. Resultatet ble 32 laks det første døgnet. Mye snø i fjellet gjorde at elva hadde fin vannføring utover sommeren. Da det ble satt strek 15. august var det innmeldt 762 laks på børsen. Snittvekt: 3,2 kg. Nær 2500 kg, fordelt på drøyt seks km elv er godkjent! Det mest gledelig med eneren i Hordaland, er at 2405 laks og 1505 sjøørret ble registrert i fiskefella. Det lover godt for kommende sesonger.

Suldalslågen holder tronen som storlaksdestinasjon på Sør-Vestlandet. Her ved den attraktive Sandsfossen i munningsområdet.

I vannrike Suldalslågen i Rogaland var det tatt nær 4000 kg pr. 20. august. Det er bra på 22 km elv. Som storlaksdestinasjon er elva er etter vårt syn undervurdert. Fisket pågår ut september måned.

Smålaksen var også i sommer hjertelig til stede i Mandalselva, den beste av sørlandselvene.

I Mandalselva, den vanligvis beste av elvene på Sørlandet, var det pr. 1. september tatt vel 8000 kg, fordelt på drøyt 3000 laks. Det er rundt 1000 flere enn i fjor i denne utpregete smålakselva. Otra og Audna hadde begge rundt 1500 fisk på land, mesteparten smålaks.

Hva er det med Numedalslågen? Elva holder koken som en av landets mest fangstrike lakseelver. Her i Brufoss-området i øvre lakseførende del.

Lågen leverer

Med nær 4000 lakser på land ved inngang til september, seiler Numedalslågen også i år inn blant våre mest fangstrike elver (17 000 kg, snittvekt 4,3 kg). I Lågen fiskes det med alt flue og reke til flåter og teiner, og man kan undres over at elva åpenbart tåler denne knallharde beskatningen. Er forklaringen så enkel som at det ikke finnes oppdrettsanlegg av betydning på Skagerakkysten? Lokalt er det også pekt på at det ikke foregår profesjonelt sjøfiske langs Lågenlaksens vandringsvei mot elvemunningen. Uansett; laksemotoren på Østlandet kan se tilbake på nok en god sesong. Fisket pågår fram til 9. september oppstrøms Holmsfoss og det tas vanligvis godt med laks i de øvre deler på tampen av sesongen.

Drammenselva hadde drøyt 4000 kg, fordelt på 700 lakser, på land nedstrøms Hellefoss i Hokksund i begynnelsen av september, den største på 20,7 kg. Snittvekt 5,8 kg.

Powered by Labrador CMS