Annonse
Fangstresultatene blir benyttet som grunnlag for fastsettelse av nye regler og forskrifter. Men dette gjenspeiler ikke det totale innsiget av laks, mener Øystein Torp.

Leserinnlegg

Mangelfull fangststatistikk

Det er et faktum at mange fisker vesentlig mindre enn tidligere, som følge av det mange oppfatter som et uforholdsmessig strengt fangstregime, skriver innsenderen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Dette er et leserinnlegg. Meningene står for skribentens egen regning.

Organisasjonen Norske Lakseelver har estimert at det ble fanget 102 500 laks i elvene i 2022-sesongen. Dette er mye bedre enn i 2021, som var et bunnår, men det er fortsatt langt opp til fangsttallene for noen år siden, ifølge organisasjonen.

2022-resultatet ligger ca. på median for det siste tiåret. Økningen i fjor tilskrives gode fiskeforhold, strenge kvoter og stadig bedre rapportering. At oppvekst – og levevilkårene i havet kanskje kan ha vært gunstige, forbigås i stillhet.

Det som aldri får oppmerksomhet er hvordan fisketrykket i elvene har vært kontra tidligere år. Hvor mange fiskekort – og type kort – er solgt, i forhold til de årene man sammenligner med?

Det er et uomtvistelig faktum at mange fisker vesentlig mindre enn tidligere, eller i ytterste konsekvens har lagt stanga på hylla, som et resultat av det mange oppfatter som et uforholdsmessig strengt fangstregime.

I den lokale elva jeg sokner til, blir det i dag solgt drøyt 1/3 av hva som var tilfelle for 25 år siden. Et rigid fangstregime med strenge kvoter, resulterer selvsagt i et langt lavere fisketrykk, og følgelig lavere fangstresultat.

Dette gjelder faktisk i de aller fleste av våre lakseelver. Underrapportering og «buskelaks» blir også dessverre en konsekvens.

Resultatet blir at beskrivelsen av fangstutviklingen i beste fall blir svært mangelfull. Tallene er ikke sammenlignbare når man elegant hopper over solgte kort / fangsttrykk. Kanskje tilstanden ikke er så elendig som Norske Lakseelver vil ha det til?

Fangstresultatene blir benyttet som grunnlag for fastsettelse av nye regler og forskrifter. Men dette gjenspeiler ikke det totale innsiget av laks.

Det som burde være den viktigste føringen, er vel hvor mye gytefisk det står igjen i elva ved sesongslutt. På tross av en elendig 2021-sesong, kan vi lese at det sto igjen mer enn nok gytefisk i de fleste elvene. Gledelig nok.

Det kan virke som om Norske Lakseelver ved å utelate disse elementene gir en ønsket og tilsiktet beskrivelse av forhold og utvikling . Og med dette som bakteppe å kunne legitimere et like strengt eller enda strengere forvaltningsregime. Et gammelt norsk ordtak heter: "Som man roper i skogen får man svar".

Powered by Labrador CMS