Annonse

Vil ha fem års fiskeforbud for å beskytte sårbar sjølaks

Klima- og miljødepartementet ber om at det vurderes å forby fiske av sjølaks i områder med små og sårbare laksebestander for fem år av gangen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ivareta små og sårbare laksebestander. Derfor har jeg bedt Miljødirektoratet vurdere å la være å åpne for sjølaksefiske for inntil fem år av gangen der det er nødvendig av hensyn til villaksen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Beskjeden kommer i forbindelse med hovedrevisjonen av reguleringen av fisket etter laks, sjøørret og røye i sjø. I sin vurdering skal Miljødirektoratet ta særlige hensyn i sjøsamiske områder.

Norge har totalt rundt 450 genetisk ulike villaksbestander. Reguleringen av fisket har til hensikt å ta vare på dette mangfoldet.

Fiske etter villaks i sjø er i utgangspunktet forbudt, men det kan åpnes for slikt fiske når en laksebestand har et høstbart overskudd. Etter dagens fiskeregler åpnes det for laksefiske med stående redskap i mange områder, men lovlig fisketid er begrenset.

Powered by Labrador CMS