Annonse

Laksestengning: 

– Må gjøre alt vi kan for å berge villaksen

Miljødirektoratet stanser laksefisket i 33 elver og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag. – Alle virkemidler må tas i bruk for å berge villaksen, sier NJFF. 

Publisert Sist oppdatert

Disse elvene stenges

  • Østfold: Glomma m. Aagardselva.
  • Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna
  • Rogaland: Figgjo, Hjelmelandsåna, Nordelva (Åbøelva), Vikedalselva.
  • Vestland: Uskedalselva, Steinsdalselva, Oselva, Nærøydalselva, Sogndalselva, Daleelva (i Høyanger), Gaula i Sunnfjorden, Nausta, Åelva og Ommedalselva, Gloppenelva, Strynselva, Hjalma.
  • Møre og Romsdal: Austefjordelva, Korsbrekkelva, Rauma, Eira, Surna.
  • Trøndelag: Orkla, Gaula, Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Steinkjerelva og Byaelva, Namsen.

Prosjektleder villaks i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Alv Arne Lyse, er tydelig i sin tale etter at Miljødirektoratet bestemte seg for å stenge laksefisket i 33 elver og i sjøen fra svenskegrensa i sør til Trøndelag.

– Jeg har stor sympati med alle ivrige laksefiskere som nå får sommerens høydepunkt rasert. Mange sportsfiskere har likevel gitt klar melding om at de støtter en stenging av fisket, og etterlyser handling. I tillegg til de elvene som nå stenges av Miljødirektoratet, er det allerede mange lokale forvaltningslag som på eget initiativ har tatt grep for å sikre en god nok bestand av gytefisk, sier Lyse.

Eidselva og Oselva stenger fisket i løpet av helgen. Storlakselva Årsdalselva i Ryfylke freder hunnlaks. 

 – Må ta politiske grep

– Flertallet av elvene som nå stenges ligger fra Rogaland og nordover, i områder med en høy belastning av lakselus fra en intensiv oppdrettsindustri. Det er åpenbart at disse områdene, der en betydelig del av den ville laksesmolten dør under utvandring på grunn av lakselus alene, er særlig dårlig stilt i år der overlevelsen i havet er lav, fortsetter Lyse.

NJFF mener politikerne må på banen for å bedre forholdene i vassdragene ved å: 

  • øke minstevannføring ved revisjon av gamle kraftverk
  • redusere dødelighet som følge av lus i havet
  • fortsette med kalking av sure elver
  • lukke oppdrettsanleggene i sjøen

– Slik situasjonen nå dessverre er blitt, må alle virkemidler tas i bruk for å berge villaksen, en art vi i Norge har et særlig ansvar for, også internasjonalt, sier Lyse.

– Stor risiko

– Nå er det risiko for alvorlig skader på laksebestandene, og vi mener derfor at vi må gjøre noen tiltak, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til NRK.

Laksefisket i de 33 elvene stenger klokken 24 natt til søndag, og holdes stengt på ubestemt tid.

– Det er med tungt hjerte vi stanser laksefisket. Vi vet at sommerens laksefiske er en viktig tradisjon og til stor glede for mange, men nå teller rett og slett hver laks, sier Hambro. 

Elvene holdes imidlertid åpne i Nordland, Troms og Finnmark.

Hambro sier det er Miljødirektoratets ansvar å sørge for at det blir nok lakseunger til neste år, slik at man kan føre bestanden videre.

– Det er avgjørende for å ikke risikere langvarig svikt i innsiget av laks, sier hun.

Påvirkning fra lakseoppdrett og klimaendringer er de største truslene mot den atlantiske laksen, ifølge Miljødirektoratet. 

Får støtte fra Norske Lakseelver

– Vi støtter Miljødirektoratets vurdering, sier Pål Mugaas i Norske Lakseelver.

Han sier situasjonen er såpass dramatisk at det er riktig å stanse laksefisket, til tross for at mange av Norske Lakseelvers medlemmer vil få bortfall av inntekter.

– Må våkne opp

– Dette er dramatisk. Nå må det norske folk våkne opp. Laksefisket berør oss alle på så mange plan, sier Helge Dalen. Han jobber i den digitale laksebørsen Elveguiden, som er det digitale rapporteringssystemet i mange av elvene som blir stengt. 

Dramatisk nedgang

I går omtalte Jakt & Fiske den dramatiske nedgangen i laksebestanden i flere vikte lakseførende vassdrag basert på de første ukene av årets laksefiske.

Powered by Labrador CMS