Annonse

Miljødirektoratet:

Ber elveeierne selv begrense laksefisket

De lokale elveeierlagene bør vurdere om de selv skal innføre tiltak som reduserer mengden laks som blir fanget, mener Miljødirektoratet.

Publisert

Fra før har direktoratet stengt laksefiske i 33 elver i Sør-Norge på grunn av rapporter om lite laks hittil i år. Disse elvene er med i evalueringen. Det er også elver og sjøområder i Nordland, Troms og Finnmark.

– Lokal forvaltning har et viktig ansvar for at gytebestandsmålet blir oppnådd. Det vil si at det er nok laks igjen til gyting til høsten. Hvis målet for en bestand ikke nås, må Miljødirektoratet vurdere å redusere fisket ved å korte ned fisketid eller ikke åpne for fiske også på lengre sikt, skriver direktoratet i en pressemelding i forkant av sin årlige midtveisevaluering av laksefisket.

Konklusjonene ventes å være klare rundt 9. juli.

– Har allerede tatt grep

Prosjektleder villaks i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Alv Arne Lyse, opplyste allerede kort tid etter at Miljødirektoratet hadde fattet vedtak om å stenge laksefisket, at mange lokale forvaltningslag på eget initiativ hadde tatt grep for å sikre en god nok bestand av gytefisk.

Både Orkla og Surna hadde på eget initiativ innført maksmål før elvene ble stengt for fiske.

Powered by Labrador CMS