Annonse

Sesonganalyse

Skuffende laksesesong

Laksefiskesesongen 2023 Nærdøydalselva

Laksebørsene har vært lite lystig lesning i sommer. Sesongen ble, med unntak av noen få elver, urovekkende dårlig.

Publisert

Trønderske Gaula, flaggskipet i vårt elvefiske i antall fisk og kilo, hadde et forrykende åpningsdøgn i de nedre partiene av elva, da startskuddet gikk 1. juni. 

Her smakte det reprise på fjoråret, men festen ble kortvarig. Junifisket ble en skuffelse, med 2022-sesongen friskt i minne. Pr. 22. august hadde Gaula drøyt 4000 fisk på laksebørsen, og snittvekt på 5,2 kg.

Hos naboen Orkla var det meldt inn 3600 laks på børsen (snaut 18 000 kg). Det er 2200 færre fisk enn fjoråret, som var et toppår, men likevel et solid antall adrenalinrush. 

Manns minne er dessuten kort, årlig snittfangst i Orkla i perioden 1969 -1998 var 9766 kg. Et generelt inntrykk var at laksen gikk fort, og var lite bitevillig, uvisst av hvilken grunn.

«Hans» og storflom

Fangstfest ble det heller ikke i det omfangsrike Namsenvass-draget. Drøyt 13 000 kg fordelt på 4 200 fisk er ned i kjelleren i et vassdrag som i en normal sesong leverer det dobbelte. Særlig storlaks var mangelvare i sommer.

Også Stjørdalselva hadde en mager sesong, med vel 1600 fisk, som er 1000 færre enn fjoråret. Snaut 600 fisk i Verdalselva, er halvparten av hva som kom på land i 2022.

Etter godvær i juli kom «Hans» feiende over Sør-Norge tidlig i august, med flomstore og ufiskbare elver en ukes tid.

Laksefiskesesongen 2023 Driva i Sunndalen
Optimismen er tilbake i Driva i Sunndalen. Her laksekjøring ved Grøa, ca. 10 km fra munningen ved Sunndalsøra.

Optimisme i Sunndal

Alt har imidlertid ikke vært nedslående. I Driva på Nordmøre kan fiskerne være godt fornøyde med 4000 kg fordelt på drøyt 800 fisk. Mye stor laks og snittvekt på 5 kilo, alt tatt på de 20 km nedstrøms fiskesperra ved Snøvassmelan, er oppmuntrende. 

Det viser elvas potensial når 65 km med gyte- og oppvekstområder, fra sperra og opp til Oppdal, igjen blir produktiv.

Den tredje og siste store klorbehandlingen i Driva og de mindre elvene med avrenning til Sunndalsfjorden er godt i gang, og vil forhåpentlig ta knekken på lakseparasitten Gyrodactylus salaris, som har preget elva siden 1980 (Se også: Siste akt i Driva, s. 86). Driva tilbake i godt gammelt slag, vil være en trestjerners lakseelv!

Sesongen i Surna, også den på Nordmøre, var dårlig. 656 fisk er en halvering fra fjoråret.

Magert i sørvest

I Etne, noen mil fra Haugesund, hadde kun et titalls laks passert fiskefella på sone 3 ved sesongstart 15. juni. Noe skikkelig rush

kom heller ikke utover sommeren, og ved sesongslutt 15. august var det kun notert vel 1000 kg, fordelt på 372 fisk. Det er urovekkende svakt. I gode sesonger leverer elva opp mot 3000 kg.

I Suldalslågen, vestlandets største lakseelv, var forventningene høye etter 2022-sesongen, som var den beste på 50 år. Og det startet lovende, før det ble stille. Lenge. Først i midten av august smalt det, med oppgang av mye fisk. Flere eksemplarer over 15 kg gjør ar Suldal forsvarer sitt renommé som storlaksdestinasjon.

Laksefiskesesongen 2023 Nærøydalselva
Fisk på gang? Tålmodigheten ble satt på prøve i de fleste lakseelvene i sommer. Her fra idylliske Nærøydalselva.

Bjerkreimselva hadde dårlig og sein oppgang av fisk, og betydelig lavere fangster enn tidligere år. Ved midtsesongevalueringen 1. august var det registrert 951 laks, mot 2117 i fjor. Sesongen var krevende, preget av lav vannføring de første ukene, deretter flere perioder med mye vann.

Dirdalselva (581 fisk) Årdalselva (400 fisk) og Espedalselva (563 fisk) var alle betydelig dårligere enn i 2022. I smålakselevene på Jæren var det helsvart.

Mandal klar ener

I de smålaksdominerte sørlandselvene var Mandalselva som vanlig best, med drøyt 8000 kg, fordelt på vel 2300 fisk. 

Tovdalselva leverte betydelig bedre enn i 2022, men drøye 1000 kg er milevis fra tidligere tiders fangster, og elvas potensial. 

Audna hadde 1600 kg (673 fisk), Otra 2740 kg, fordelt på 800 lakser, mens Lygna hadde snaut 1400 kg (477 fisk) på land pr. 17. august. Massiv og målrettet kalking i en årrekke har fått pH-verdiene tilbake til et levelig nivå for laksen. 

Sørlandselvene er ute av respirator og har vist stigende formkurve siden årtusenskiftet, men er ikke friskmeldt, og er fortsatt avhengig av daglig kalk-medisinering.

Laksefiskesesongen 2023 Mandalselva
Klar for landing i Mandalselva. Eneren på Sørlandet leverte 8000 kg, som er bra i en laber sesong for de fleste elvers del. Uke 27 og 31 var best, begge med 300 laks på land.

Holder koken

Numedalslågen, ener på Østlandet, hadde 3500 fisk på land i slutten av august, og var nok en gang på vei mot 20 000 kg. Det gjør den ofte utskjelte elva, med sine ulike faststående redskaper, til en av Norges mest fangstrike lakseelver. År etter år.

I sommer ble det landet nær 600 storlakser (over 7 kg) og nærmere 2000 mellomlakser (3-7 kg). Snittvekt på 4,8 kg for all fisk er solid.

Drammenselva hadde 718 laks pr. 20. august, med en snittvekt på hele 6,6 kg! 

Nordland og Troms

Starten var tung i mektige Vefsna, men elva tok seg opp utover sommeren. Sluttstrek ble satt med snaut 5000 kg, fordelt på 1250 fisk. Potensialet er tre-fire ganger så mye.

I Beiarn ble det kun landet drøyt 2600 kg, fordelt på vel 600 laks. Det er under halvparten av hva elva leverer i en middels sesong

Målselva hadde bra oppgang av fisk, men en varm og tørr sommer preget sesongen. Sluttstrek ble satt rundt 7000 kg, fordelt på snaut 2000 fisk. En av Norges største lakseelver og årlig ener i Troms, skal levere det dobbelte.

Laksefiskesesongen 2023 Linda Heitmann Raipas-sonen.
Linda Heitmann, leder i Alta JFF, kan si seg fornøyd. Denne ti kilos laksen tok flua ved Elvestrand i Raipas-sonen i begynnelsen av august.

Reisaelva var stengt for andre året pga. manglende oppnådd gytebestandsmål.

Fornøyd i Alta

Med vel 15 000 kg er man godt fornøyd med årets sesong i Altaelva, selv om resultatet er 3000 kg lavere enn i 2022. 

Elva forsvarer sitt ry som verdens beste storlakseelv, med flere eksemplarer over 20 kilo. Årets største veide 26,0 kg, tatt på flue i Saarikoski i Sandia-sonen av Kristoffer Suhr.

Smålaksdominerte Repparfjordelva får også godkjent, med drøyt 6000 kg, fordelt på nær 2500 fisk. Her ble nærmere 30 000 pukkellaks forhindret i å ta seg opp i elva.

317 laks var notert i Lakseelva i Porsanger pr. 22. august, men dette er kun fisk tatt på valdene til Lakseelv grunneierforening, som utgjør knapt en tredjedel av lakseførende strekning. Årets største veide 23,0 kg.

I smålakselvene i Øst-Finnmark tok bekjempelse av pukkellaks mye av oppmerksomheten i sommer. Flere av elvene ble imidlertid stengt i midten av august, deriblant Vestre Jakobselv, pga. dårlig oppgang av villaks. Tana var fredet på tredje året.

Pr. 20. august var det på landsbasis fanget og avlivet 236 000 pukkellaks.

Kilder: Laksebørser Elveguiden.no og Inatur.no

Kalasfiske på Camp Villaks

De 11 ungdommene på Camp Villaks-arrangementet i Meråker i Stjørdalselva i august, traff laks i det bitevillige hjørnet. Alle, bortsett fra en deltaker, fikk laks på kroken i løpet av oppholdet!

Første dag fisket ungdommen ved Nessiøra, hvor det ble fast fisk etter få kast.Det var bra i fjor, men i år ble det helklaff, forteller Anders Sørmo Olsen, frivillig guide fra Meråker JFF. Også i år var ungdommen invitert til å prøve lykken på det eksklusive Hembre-valdet i nedre deler av elva. I løpet av dagen dro ungdommene seks lakser på Hembre! Skal vi tippe campen vil bli fulltegnet i løpet av kort tid også neste sesong?

Laksefiskesesongen 2023 Camp Villaks Stjørdalselva

Er du på rett sted til rett tid, er du langt på vei til laks på kroken! Det skriver ungdommene og hjelpere på Camp Villaks i Stjørdalselva under på. Her representert ved Joar Aamo (foran fra venstre), Sigve Hårstad, Nils Oscar Bryøen (til høyre) og Gjøran Johannesen (bak). Bryøen og Johannsen er guider.

Foto: Anders Sørmo Olsen

Powered by Labrador CMS