villrein

Mats Holtmoen og over 50 andre lokale jegere reiser lørdag fra Odda til Geilo for å markere sin motstand mot håndteringen av skrantesjuka på Hardangervidda. Foto: Privat
Skrantesjuke:

Organiserer «opprørsbuss» til reinsmøte

Reinsjeger Mats Holtmoen og over 50 andre lokale jegere reiser til høstmøtet for viddareinen. Målet er å vise motstand mot håndteringen av CWD.
Skrantesjuke:

– Ekstra bukkeuttak er det minste av hardangerreinens bekymringer

Sekretæren i Hardangervidda villreinutval synes det er fint med lokalt engasjement, men mener lokale jegere og fjellstyrer må løfte blikket.
Kronikk:

Bekymringsmelding fra Hardangervidda

Hardangervidda er tilsynelatende et endeløst fjellområde som bl.a. huser Norges største nasjonalpark og Europas største villreinbestand. Men bildet er ikke uten riper.
Skrantesjuke:

Villreinemda saknar klare svar om CWD

Leiaren av villreinnemnda for Hardangervidda seier dyra allereie er i alt for dårleg forfatning. — Kritisk viktig at reinen får ro i vinter.
Det står enda dårligere til med Hardangervidda villreinområdet enn det Miljødirektoratets ferske klassifisering viser, mener sekretær Svein Erik Lund i Hardangervidda Villreinutvalg. Foto: Alexander Schindler
Skrantesjuke:

Vil ikke støtte viddajakt på vinterbukk

Lederen i Ullensvang fjellstyre er urolig for villreinens velferd dersom bukkeflokker på Hardangervidda skal skytes i vinter.
Regjeringen har bestilt en stortingsmelding om villrein. – Jeg håper meldingen på sikt bidrar til endringer i både lovverk og forvaltning, sier sekretæren i Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund.
Skrantesjuke på Hardangervidda:

– Hele CWD-situasjonen er pest eller kolera

Professor Atle Mysterud mener myndighetene er redde for konflikter når de vurderer valg av tiltak mot skrantesjuke på Hardangervidda. – En krevende balanse.
Det er fatta fleire positive forvaltingsvedtak for villreinen på Hardangervidda dei siste 50 åra, meiner innsendaren. Foto: Olav Strand/NINA
Skrantesjuke på Hardangervidda:

Anbefaler uttak av bukk i vinter

Miljødirektoratet og Mattilsynet anbefaler ytterligere tiltak for å hindre spredning av CWD, og vil skyte eldre reinsbukker i vinter.
Skrantesjuke:

– Nytt tilfelle endrer hele CWD-situasjonen

For første gang på to år, er det nå funnet et nytt tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda.
Regjeringen har bestilt en stortingsmelding om villrein. – Jeg håper meldingen på sikt bidrar til endringer i både lovverk og forvaltning, sier sekretæren i Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund.
Stortingsmeldin om villrein:

– Må løse problemene med menneskelig ferdsel

Sekretæren i Hardangervidda villreinutval håper at stortingsmeldingen for villrein fører til endringer i både lovverk og forvaltning.
Det er fatta fleire positive forvaltingsvedtak for villreinen på Hardangervidda dei siste 50 åra, meiner innsendaren. Foto: Olav Strand/NINA
Leserinnlegg:

Reinen på Hardangervidda

Reinen er ikkje alltid vegen, sanninga og livet.
Villreinjakt:

Pensum for reinsjegere

Godt lesestoff for reinsjegere og slike som vil bli det.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.
Det er fastsatt en kvote på 7.000 kort på villrein på Hardangervidda i år. Halvparten av kortene er «valgfritt dyr», mens den andre halvparten er «voksen bukk over 2.5 år og eldre». Foto: Alexander Schindler

Slik blir villreinjakta på Hardangervidda i år

Villreinnemda har vedtatt både kvoter og vilkår for villreinjakta på Hardangervidda. Nå har Miljødirektoratet sendt ut forslag om tidligere jaktstart på høring.
Det står enda dårligere til med Hardangervidda villreinområdet enn det Miljødirektoratets ferske klassifisering viser, mener sekretær Svein Erik Lund i Hardangervidda Villreinutvalg. Foto: Alexander Schindler
Villreinutvalget:

– Det står enda dårligere til på vidda enn det rapporten viser

– Hardangervidda burde ikke vært rødt, det burde vært blodrødt, sier lederen i Hardangervidda Villreinutval.
Ingen av de ti nasjonale villreinområdene får klassifiseringen grønn etter kvalitetsnormen for villrein. Foto: Simon Åsheim
Miljødirektoratet slår alarm:

Seks av ti nasjonale villreinområder er i dårlig stand

Tilstanden for villreinen i Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke når ikke målene regjeringen har satt.

Sider