Annonse

Forskere bekymret for hytter i områder med villrein

Hytteutbygging, Aurdalsåsen, Nord-Aurdal.

Det er de siste fem årene bygget 123 nye hytter i områder som er regnet som spesielt viktige for villrein. Forskere mener det kan gi press for reinflokkene.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Ifølge Nationen frykter forskerne at byggingen kan bidra til å splitte opp reinens leveområder enda mer.

– Hjortedyr generelt, og reinsdyr mer spesielt, har et vidt spekter av responser på forstyrrelser. Blant annet unngår dyrene helt eller delvis å bruke områder hvor de forstyrres – slik at en over tid taper viktige beiteareal og trekkruter, sier forsker Olav Strand ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ved inngangen til 2019 var det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) registert 6.293 fritidsbygg i fjellområder som er definert som spesielt viktige for villrein. 123 av disse er bygd de siste fem årene. Det er om lag 35.000 villrein i fjellområdene i Sør-Norge.

Les også: Hytteberget del 1 - Hytte-Norge skviser villreinen.

Powered by Labrador CMS