Annonse

Ikke felt færre villrein på 50 år

Det ble felt 3493 villrein her i landet i høst. Det er 1602 færre dyr enn året før, og det laveste fellingsresultatet siden 1973.

Publisert

Nedgangen skyldes i hovedsak lavere felling på Hardangervidda, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

Det ble gitt fellingstillatelser på 11.549 villrein høsten 2023, noe som er nesten en halvering fra fjorårets kvote. 

På grunn av påvist skrantesyke (CWD) på Hardangervidda har det de senere årene vært satt høye fellingskvoter. 

I år ble kvoten redusert med om lag 10.000 dyr.

Powered by Labrador CMS