Annonse

Uttak av bukk på Hardangervidda

– Bør ikke forhaste seg

– Uttak av skrantesyke-prøver for å oppnå Mattilsynets krav bør skje over lengre tid enn ett år, sier viltforsker og professor emeritus Eigil Reimers ved institutt for Biovitenskap (UiO).

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Han frykter uheldige konsekvenser for villreinstammen og for et lokalt samarbeid hvis man går for fort fram.

Ifølge Reimers vil et uttak av 1800 bukker under årets jakt på Hardangervidda, som Jakt & Fiske skrev om tidligere, kunne få både kjente og ukjente følger.

Professor emeritus Eigil Reimers ved institutt for Biovitenskap (UiO) advarer sentrale myndigheter mot å trå over grunneiernes og jegernes tålegrense.

Av kjente følger peker han på forlenget brunstperiode, simler som kommer seinere i brunst, seinere kalvingstidspunkt og dermed mindre robuste kalver vinterstid. Han trekker også fram redusert områdebruk og redusert mattilgang, da bukkene bidrar til å spre reinens beitebruk vinterstid.

Samtidig understreker han at faren for naturlig avgang, som ingen har kontroll på, alltid være til stede. Flere eksempler bare de siste årene har vist at snøras og lynnedslag kan ta livet av flere hundre rein på et øyeblikk.

– Det å ta ut nær all voksen bukk i løpet av en jaktsesong, vil være å sette Europas største villreinstamme i fare, mener Reimers.

Også ut fra et sosiologisk perspektiv mener han et slik uttak vil være svært uklokt:

– Det skal her gjennomføres noe som det i utgangspunktet er lokal forståelse for, da bør man ikke gjøre det i et tempo som bidrar til at grunneiere og jegere mister tilliten til det sentrale forvaltningsapparatet. Det beste vil være å bruke god tid gjennom ordinær jakt, og dermed opprettholde et godt samarbeidsklima. Skulle det bli påvist smitte av skrantesyke på Hardangervidda, er løpet uansett kjørt. Da må vi lære oss å leve med det, avslutter han.

Les også: Foreslått bukkeuttak skaper bekymring

Powered by Labrador CMS