Annonse
Villrein

Leserinnlegg

Vi må ta vare på villreinen

Ingen skal bidra med alt, men alle må bidra med noe for å redde villreinen.

Publisert Sist oppdatert

Villreinen er en viktig art for Norge. Rundt 90 prosent av den gjenværende villreinen i Europa er i Norge. Det betyr at vi har både et nasjonalt og et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen

Utbygging, menneskelig aktivitet og sykdom har gått hardt ut over bestanden. Utviklingen har lenge gått feil vei. Derfor la regjeringen nylig frem en rekke tiltak for å bedre tilstanden for villreinen. Målet vårt er å snu den negative utviklingen i områdene der villreinen lever allerede innen 2030. Det er et ambisiøst mål, men som vi sammen kan nå.

Planen for å oppnå målet inneholder over 50 tiltak. Vi vil blant annet ha en høy terskel for nye tiltak i villreinområdene. I tillegg må vi gjøre konkrete tiltak ute i villreinområdene som bidrar til å bedre tilstanden. Hvordan dette skal følges opp lokalt vil komme gjennom tiltaksplaner for hvert enkelt område.

Min tilnærming er at ingen skal måtte bidra med alt. Men alle må bidra med noe. Det kommer til å kreve noe av oss. Når mye av politikken for alvor skal settes ut i live gjennomtiltaksplanene, må vi finne kreative og pragmatiske løsninger som sikrer at lokalsamfunnene kan få utvikle seg videre. 

Men det må skje innenfor rammer som villreinen kan tåle. Vi skal ha nær dialog med alle berørte kommuner frem til de første syv tiltaksplanene sendes på høring mot slutten av året eller tidlig neste år.

Mange stiller nå spørsmål om hva som vil skje lokalt. Kan vi fortsatt ferdes fritt i fjellet? Blir veier stengt. Hvordan skal vi få til næringsutvikling innenfor strengere rammer? 

Til alle dere vil jeg si: Poenget er ikke at bruken av områdene skal opphøre, men vi må få til en utvikling som sikrer sammenhengende områder som gir livsgrunnlag for levedyktige villreinstammer.

Det er summen av mange små og store ting som skal snu tilstanden for villreinen. Dem skal vi finne frem til i fellesskap.


Har du sterke meninger?

Jakt & Fiske ser det som sin oppgave å være en arena for debatt og meningsutveksling om forvaltning, jakt, sportsfiske, forskning, naturtap og andre temaer som berører jegere, fiskere og friluftsfolk.

Vi tar imot leserinnlegg og kronikk til vurdering på redaksjon@njff.no.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og avvise innsendte bidrag. Bidrag kan også publiseres i bladet Jakt & Fiske.

Omfang

Kronikk: 4500 tegn

Leserinnlegg, halvside: 1300 tegn

Leserinnlegg, helside: 2500 tegn

Powered by Labrador CMS