Annonse

Trysil-bukk ble årets gevir

Årets hjorteviltgevir er råbukken som Frank Hansen skjøt i Trysil i august. Geviret er målt til bunnsolide 190,15 poeng, det tiende største gjennom alle tider.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

885 gevirer fra fjorårsjakta er det siste halvåret målt av NJFFs trofédommere. Det er 251 gevirer færre enn etter jakta i 2017.

Gevirene fordeler seg på 116 elggevirer, 282 hjortegevirer, 106 reingevirer og 481 rådyrgevirer. Hele 239 gevirer oppnådde gullmedalje, 76 gevirer flere enn året før. Det er verdt å legge merke til at det er rein rådyrparade på oversikten over fjorårets største hjorteviltgevir, som var et formidabelt år for store råbukker.

Årets hjorteviltgevir beregnes etter en kombinasjon av poengsummen til det aktuelle gevir, gullkravet til den aktuelle arten og gjeldende norgesrekord for arten. De må også være målt av NJFF.

Kriteriet for årets gevir er at dyret er felt i Norge i foregående jaktsesong (høsten 2018). Fallvilt tas ikke med på disse listene.

2018-sesongens seks største hjorteviltgevir:

* Bukken til Per-Ola Søsveen er fylkesrekord for Akershus.

Seks på topp – elggevir

Elgen med den største hodepryden i 2018 ble skutt i Karasjok i Finnmark. Geviret ble bedømt til 338,9 poeng. Kjempen ble felt av Trym Johansen.

Art

Jeger

Fellingssted

Slaktevekt

CIC

Mesterpoeng

Rådyr

Frank Hansen

Trysil /Hedmark

190,15

80,46

Rådyr

Frits Stephansen

Vega / Nordland

188,33

78,03

Rådyr

Helge Klæstad

Gran/ Oppland

19

186,00

74,92

Rådyr

Per-Ola Søsveen

Asker/ Akershus

184,80

73,31*

Rådyr

Marius Voll

Dovre/ Oppland

21

183,60

71,71

Rådyr

Espen Nordseth

Elverum / Hedmark

181,93

69,47

Det var åtte gullgevir fra fjorårsjakta, hvorav ett fallvilt og tre over 320 poeng. De seks største gevirene fordelte seg på to i Hedmark, to i Nordland, og ett i Oppland og Finnmark.

116 elggevir ble sendt inn til bedømmelse, mot 172 året før.

Seks på topp – hjortegevir

Årets hjortegevir kom fra Bergen kommune i Hordaland, og ble lagt i bakken av Einar Dahl. Geviret ble målt til 186,76 poeng. Gevirene fordelte seg på to fra Hordaland, ett fra Rogaland, Trøndelag, Oppland og Buskerud. 34 gevirer ble målt til gull, hvorav to over 180 poeng. 282 gevirer ble målt, mot 294 gevirer året før. Kvaliteten gikk litt ned, noe som kan tilskrives den harde vinteren 2017/2018.

Seks på topp – villreingevir

Årets villreinsgevir ble felt av Martin Ødegård i Vest-Jotunheimen villreinområde, 1. september. Geviret ble målt til 976,4 poeng. Etter noen år med nedgang er det gledelig at villreinklassen viser framgang i både antall og kvalitet. 106 gevirer kom til målebordet, 33 flere enn i fjor, 61 var gull.

Seks på topp – rådyrgevir

Årets rådyrgevir, som også er Årets hjorteviltgevir i Norge, ble felt av Frank Hansen. Bukken ble lagt i bakken i august i den lille bygda Jordet i Trysil kommune i Hedmark. Geviret ble målt til bunnsolide 190,15 poeng.

Jeger

Fellingssted

Slaktevekt

CIC-poeng

Mesterpoeng

Trym Johansen

Karasjok/Finnmark

296

338,90

51,76

Alf Fagervik

Beiarn/ Nordland

323

327,95

37,19

Thomas Kragtorp

Stor-Elvdal/ Hedmark

323,87

31,76

Kjell Arild Herstad

Hemnes/ Nodland

310

319,10

25,42

Thomas Kragtorp

Stor-Elvdal / Hedmark

314,37

19,12

Steinar Voll

Sel/ Oppland

271

301,40

1,86

Grovt i Bergen. 18-takkeren til Einar Dahl hanket inn 186,76 poeng.

Gevirene i rådyrklassen var av svært god kvalitet i 2018, med hele sju gevirer over 180 poeng. De seks største fordelte seg på fem fylker, to fra Hedmark, to fra Oppland, og ett fra Akershus og Nordland. Vi fikk også fylkesrekord i Akershus, med Per-Ola Søsveens gevir fra Asker.

Totalt kom det inn 481 trofeer fra rådyrjakta, som er 116 færre enn etter jakta i 2017.

JegerFellingsstedSlaktevektCIC-poengMesterpoeng

Einar Dahl

Bergen / Hordaland

155

186,76

61,65

Kristian Bjørkeland

Hjelmeland/ Rogaland

117

183,20

48,52

Stig Granamo

Snåsa/Trøndelag

179,48

45,82

Harry Helland

Radøy/Hordaland

150

178,35

32,91

Per Arne Vole

Vestre Slidre/ Oppland

123

177,75

28,98

Per Orvar Westerlund

Rollag/ Buskerud

175

177,21

25,03

Magne Ødegård har forhåpentligvis bra med veggplass. Bukken fra Vest-Jotunheimen var fjorårets klart største.

136 fornøyde bukkejegere kunne henge gullmedalje på geviret sitt fra jakta sist høst.

*Fylkesrekord

NJFFs medaljekrav og norgesrekorder

Jeger

Fellingssted

Slaktevekt

CIC-poeng

Mesterpoeng

Magne Ødegård

Vest-Jotunheimen

70

976,40

62,98

Jørund Hop

Årdal-Lærdal

108

957,10

56,09

Jan Terje Haugen

Forelhogna

85

944,90

51,73

Breheimen safaries DA

Vest-Jotunheimen

125

940,40

50,12

Eirik Olsen

Bykle, Setesdal

80

931,40

46,95

Erik Evenrud

Skjåk

100

916,70

41,66

Den kompakte hodepryden til råbukken Frank Hansen felte i Trysil, er fjorårets største hjorteviltgevir, uansett art. Med sterke 190,15 poeng, går den inn på en tiendeplass over Norges største rådyrbukker gjennom tidene.

Jeger

Fellingssted

Slaktevekt

CIC-poeng

Mesterpoeng

Frank Hansen

Trysil /He

190,15

80,46

Frits Stephansen

Vega / No

188,33

78,03

Helge Klæstad

Gran/ Op

19

186,00

74,92

Per-Ola Søsveen

Asker/ Ak

184,80

73,31*

Marius Voll

Dovre/ Op

21

183,60

71,71

Espen Nordseth

Elverum / He

181,93

69,47

En Steiner Nighthunter Xtreme til en verdi av 10 900 kroner er premien for årets hjorteviltgevir i Norge. Prisutdelingen skjer underDe Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum i august.

Art

Gull

Sølv

Bronse

Norgesrekordene

Elg

300

275

250

375,15 poeng, Geir Stenseth, Stor-Elvdal 2000

Hjort

170

150

140

198,81 poeng, Ole Beitland, Stjørdal 1997

Villrein

800

750

700

1080,1 poeng, Kåre Simahaug, Ottadalen, 1967

Rådyr

130

115

105

204,75 poeng, Terje Thorsen, Skien 2005

Powered by Labrador CMS