Annonse

Smittsom skrantesyke bekreftet hos villrein på Hardangervidda

Det er påvist skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk skutt under jakt på Hardangervidda. Det er første gang den klassiske, og smittsomme, varianten av skrantesjuke er funnet utenfor Nordfjella.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet om påvisningen torsdag kveld.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet i en pressemelding.

Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, og om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om dyret har blitt smittet på annet vis. Totalt ble det felt 1247 bukker under fjorårets villreinjakt på Hardangervidda. Ca. 1200 hjerne- og lymfeprøver ble analysert for skrantesyke (CWD), uten at det gjort funn av sykdommen.

En tidligere studie viser at villreinbukker har nær tre ganger så høy sannsynlighet for å være smittet av skrantesjuke som voksne simler.

Bollestad: Alvorlig

Mattilsynet opplyser at de har vært i kontakt med jegeren som har skutt reinsdyrbukken, og at medarbeidere fra tilsynet og fra Statens Naturoppsyn er på vei ut til slakteplassen, som ligger sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente rester av dyret. Det er viktig å fjerne alle restene av dyret som kan inneholde smitte.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier at hun har tillit til at Mattilsynet, Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet følger opp funnet på en god måte, men at funnet er alvorlig.

– Mattilsynet varslet meg om dette funnet sent torsdag kveld. Jeg blir holdt løpende orientert om situasjonen av Mattilsynet og Veterinærinstituttet, sier Bollestad.

Viktig at jegere sender inn prøver

Mattilsynet vil komme tilbake med mer informasjon til jegere på Hardangervidda, men sier det er viktig at de noterer posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet.

– Vi forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret. Årets jakt er godt i gang, og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben de gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Godal.

Skrantesyke ble påvist for første gang i Norge i 2016. Siden den gang har norske myndigheter hatt som mål å bli kvitt den alvorlige dyresykdommen.

Avlivet hele villreinstammen i Nordfjella

I Nordfjella ble hele villreinstammen avlivet for at den smittsomme sykdommen ikke skulle spre seg.

– Når vi nå har oppdaget et tilfelle utenfor Nordfjella, er situasjonen en annen, og vi må vurdere hvilke tiltak som skal gjøres fremover, sier Godal i Mattilsynet.

Siden 2016 har det blitt analysert over 100.000 prøver av hjortedyr, uten funn av denne varianten utenfor Nordfjella. Fra Hardangervidda har det blitt analysert over 3.500 prøver, 518 av dem hittil i år.

Fakta om skrantesjuke (CWD)

Skrantesyke, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika.

Sykdommen, som forårsaker store lidelser, er dødelig. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.

Symptomer på skrantesyke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

En smittsom variant av sykdommen ble i mars 2016 påvist hos flere villrein i Nordfjella i Norge. I tillegg er skrantesyke påvist hos tre elger og én hjort i andre deler av landet, men eksperter mener det her er snakk om en annen og mindre smittsom variant av sykdommen. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa.

I 2017 ble det vedtatt avliving av hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella. Den statlige jakten startet 7. november samme år.

Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal).

Så langt er det ikke påvist sammenheng mellom skrantesyke hos hjortedyr og lignende prionsykdommer hos husdyr eller mennesker.

Kilde: Mattilsynet/Hjorteviltportalen

Powered by Labrador CMS