Annonse

Slik blir villreinjakta på Hardangervidda i år

Det er fastsatt en kvote på 7.000 kort på villrein på Hardangervidda i år. Halvparten av kortene er «valgfritt dyr», mens den andre halvparten er «voksen bukk over 2.5 år og eldre».

Villreinnemda har vedtatt både kvoter og vilkår for villreinjakta på Hardangervidda. Nå har Miljødirektoratet sendt ut forslag om tidligere jaktstart på høring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I 2020 ble det funnet en bukk med skrantesyke på Hardangervidda. Det skjedde etter at all villrein i Nordfjella sone 1 ble utryddet som et tiltak for å hindre smittespredning.

Etter omfattende prøvetaging i villreinområdene rundt Nordfjella ble det klar at smitten hadde spredd seg til Hardangervidda.

– Et viktig tiltak for å hindre videre smittespredning, og forhåpentligvis utrydde skrantesyke på Hardangervidda, er å ta ut mest mulig voksen bukk, fordi disse er mest utsatt for smitte, forklarer seniorrådgiver Kjetil Heitmann hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Heitmann er også sekretær for Villreinnemda for Hardangerviddaområdet.

– Det er nemda som fastsetter kvoter, fordelingen mellom de ulike typene kort og hvorvidt det skal inkluderes kalv på jaktkortene. Det er også vi som har myndighet til å utvide jakta etter utløp av ordinær jakttid. Men det er Miljødirektoratet som har lovhjemmel til å utvide jakta i forkant, sier han.

Usikker på CWD? Les deg opp på våre temasider om skrantesyke

Kvote på 7.000 kort

Ordinær jakttid på villrein i Norge er fra 20.08 til 30.09. Villreinnemda anbefaler at jakta starter allerede 15.08.

– Tidligere jaktstart er viktig for å øke avskytingen av bukk. Etter at dyra kommer i brunst egner kjøttet seg ikke lenger til menneskemat. Det er ingen store kontroverser knyttet til forslaget om tidligere jaktstart, sier Heitmann til Jakt & Fiske.

Hardangervidda villreinutval ønsket opprinnelig tidligere jaktstart, med dato 10.08. Dette ble endret etter villreinutvalets interne behandling.

Villreinnemda fulgte utvalets endelige anbefaling, derfor er ikke ønsket om jaktstart 10.09 med i forslaget Miljødirektoratet nå har sendt på høring.

Dette gjelder for årets reinsjakt

  • Kvota blir på 7.000 kort.
  • Halvparten av kortene er av typen «valgfritt dyr», mens den andre halvparten er «voksen bukk 2.5 år og eldre».
  • Hvert jaktkort utformes med to kjøttmerkelapper fordi det følger én kalv i hvert kort.
  • Fra og med 12.09 omgjøres korttypen «voksen bukk 2.5 år og eldre» til korttypen «valgfritt dyr».

Dette blir trolig vedtatt

  • Jakttiden utvides i forkant, slik at villreinjakta på Hardangervidda kan starte 15.08..
  • Jakttiden utvides i etterkant, slik at det jakta varer fram til og med 7.10. Det skjer dog bare om man vurderer at jaktuttaket fram til 30.09 har vært for lavt.

Begge utvidelsenes av jakttiden gjelder sør for riksvei 7.

Les også: – Det står enda dårligere til på vidda enn det rapporten viser

Villreinnemda anbefaler også at Miljødirekoratet viderefører støtte for helikoptertransport.

– Mange vil sikkert lure på hvorfor kvoten er så høy, ettersom det bare er ca. 5500 villrein på Hardangervidda før kalving. Men Hardangervidda villreinutval har svært god statistikk over hvor mye dyr som skytes ut ved kvotestørrelse og stammestørrelse. Fellingsprosenten på vidda er lav på grunn av store avstander og usikkerhet på hvor dyrene står, sier Heitmann.

Vil du vite mer?

Når Miljødirektoratet sender ut forslag på høring, legges både forslaget fra Miljødirektoratet og andre relevante dokumenter ut på en såkalt høringsside.

På høringssidene finner du både Villreinnemdas vedtak og Villreinutvalets forslag som bakgrunn til hvorfor Miljødirektoratet nå har forslaget om tidligere jaktstart på villrein på høring.

Her kan du levere ditt eget svar på høringen, og se hva andre privatpersoner, organisasjoner og andre parter har svart Miljødirektoratet.

I tillegg er det et forslag om utvidet jakttid for elg og hjort i områder som grenser til Hardangervidda og Nordfjella ute på høring. Dette forslaget er også en del av arbeidet med å begrense eventuell spredning av skrantesyken.

Jakttiden skal være fra 15.08 til 31.01 påfølgende år, og gjelde for kommunene. Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Ullensvang, Voss, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nesbyen, Rollag, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Vang, Vinje, Tinn, Bykle og Suldal. Denne utvidede jakttiden skal gjelde fra i år og til og med jaktåret 2024/2025.

Fristen for begge høringene er 30.05.2022.

Høringssidene:

Forslag til endring av jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde i 2022 og 2023

Forslag til utvidet jakttid for elg og hjort i kommuner på og rundt Hardangervidda og Nordfjella villreinområder

Powered by Labrador CMS