Annonse
Hvor mange jaktkort kan det selges? Ingen ting er så tomt som et tomt villreinfjell.

Leserinnlegg

Bondefangeri og reinsjakt

– Villrein-Norge har et forklaringsproblem når det gjelder kortsalget, slik det foregår i dag, skriver vår innsender i sitt leserinnlegg.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Trygve Kjelstrup, Oslo

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har omtrent 10 års jakterfaring fra et privat terreng i Nordfjella. For to år siden ble jeg parkert som reinjeger, etter at det offentlige Norge utraderte villreinstammen i dette området. Resultatet ble at jeg søkte annen jakt, og i min enfoldighet bet jeg på en annonse på finn.no. Det ble tilbudt jakt på HA 101 med samjakt på HA 56 (Hardangervidda). Det syntes greit, jeg betalte for et kort og dro av sted.

Vel ankommet HA 101 (Imingfjell), med plenty hytter og asfaltvei rett gjennom terrenget, fikk jeg bange anelser. I forhistorisk tid har det nok vært rein i dette området på høsten, men i 2019 så jeg ikke spor av ferskt trekk etter rein i terrenget.

Ett dyr på seks år

Etter en del kontakt med øvrige jegere i begge områder, også disse uten observasjoner av rein, gikk jeg fellingsstatistikken etter i sømmene. Fellingsprosenten pr år for HA 101 var over de siste seks årene i gjennomsnitt 0,5%. Det ble tildelt i gjennomsnitt 32,8 dyr pr år. Ifølge grunneier skal det være solgt færre kort enn tildelt pr. år. Det ble felt ett dyr på seks år i HA101.

Fellingsprosenten pr år for HA 56 var de siste seks årene i gjennomsnitt 11,5%. Det ble tildelt i gjennomsnitt 117,5 dyr pr. år. Grunneier vil ikke gi opplysninger om hvor mange kort som er solgt. Det ble felt 13,5 dyr i gjennomsnitt pr år i HA 56.

Katta i sekken

Dersom et kort koster 6000 kroner, kan det teoretisk sett selges jaktkort for ca. 705 000 kroner i gjennomsnitt pr år i HA 56, og for ca. 196 000 kroner i snitt pr. år i HA 101.

Dersom jeg hadde undersøkt bedre før jakten, hadde jeg aldri kjøpt kort på de oddsene. Når har «Villrein – Norge» tenkt å foreta en realitetsforankring av jaktkortsalget?

Jeg har til nå bare gode erfaringer fra Nordfjella. Der er det substans i det fjellets folk sier. Min kortselger for Hardangervidda har ikke vært villig til en reforhandling av jaktkortsalget. Jeg har dog fått informasjon om at reinen trekker på vinden og at fremtidig korrespondanse vil bli oversendt en advokat. Sånn ble det med den saken.

Villrein-Norge har et forklaringsproblem når det gjelder kortsalget, slik det foregår i dag. Et fremtidig kortsalg må tilpasses dokumenterbar stamme i aktuelt jaktområde. Videre må statistikk over felt villrein gjennom flere år påvirke kortsalget. Så lenge informasjon feies under teppet, bør jegerne sjekke hjorteviltregisteret før de kjøper jaktkort.

Dette leserinnlegget har blitt forelagt begge grunneierne.

Powered by Labrador CMS