Annonse

Miljø­direktoratet utvider jakttid på elg og hjort

Jakttida for elg og hjort utvides i 15 kommuner i og rundt Nordfjella villreinområde de kommende to årene. Målet er å redusere tettheten av hjortevilt, for å hindre smitte av skrantesjuke.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Miljødirektoratet har fastsatt forskrift om utvidet jakttid for elg og hjort i perioden 1. januar 2020-31. januar 2022. I denne perioden er det jakttid på elg og hjort fra og med 15. august til og med 23. desember, og fra og med 1. januar til og med 31. januar i kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nesbyen, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang. Kommunene ligger i dag i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Buskerud og Oppland.

Fikk råd om å redusere bestanden
Forekomst av elg og gjort i området er ansett som en av de største risikofaktorene for spredning av skrantesjuke (CWD) utenfor Nordfjella. I februar 2019 ba derfor Miljødirektoratet kommunene rundt Nordfjella villreinområde om å redusere bestandene av elg og hjort ned til 50 prosent av tettheten i 2016, etter anbefaling fra eksperter på skrantesjuke, smittebekjemping, viltøkologi og viltforvaltning.

Kommunene vurderte ulike tiltak for å halvere elg- og hjortebestandene, og utvidet jakttid er et av tiltakene de antar kan bidra til økt felling. Dette førte til en felles søknad om dispensasjon fra forskrift om jakt- og fangsttider fra de 15 nevnte kommunene.

Hvorfor jakt i august og januar?
Tidlig på høsten kan hjortevilt stå høyt oppe i dalsidene, og også inne i Nordfjella villreinområde sone 1. Et viktig argument for tidlig jaktstart er at jegere da kan felle dyr som oppholder seg i slike områder. I januar samles elg og hjort lavere i terrenget, og innmarksjakt kan være en effektiv og målrettet jaktform når vinteren presser dyrene ned til lavereliggende områder.

– Utvidet jakt i januar gir økt belastning for dyrene, men vi anser det ikke som så belastende at det vil gå ut over overlevelsen til dyrene som ikke felles. Erfaringsmessig er det et begrenset antall jegere som ønsker å jakte i januar, og siden det er mørkt store deler av døgnet kan det kun kan jaktes i kortere perioder, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

Målet om å bli kvitt skrantesjuke i Norge veier tungt i denne saken. Alle villrein i Nordfjella sone 1 er tatt ut, og det er viktig å følge opp dette med tiltak for få området fritt for skrantesjuke og introdusere en ny frisk villreinbestand. Å redusere tettheten av elg og hjort i risikoområder har prioritet, og økt uttak vil også øke sannsynligheten for å oppdage eventuell smitte på et tidlig tidspunkt.

Ikke bruk av løs hund i utvidet jakttid
For å redusere konfliktnivået med beitebrukere er det ikke tillatt å bruke løs hund i perioden 15. august til og med 31. august. Av hensyn til viltet vil det heller ikke være tillatt å bruke løs hund i den utvidete perioden fra 1. januar til og med 31. januar.

– Vi presiserer, som kommunene også gjør i søknaden, at jaktrettshaverne selv bestemmer når det skal være tillatt å jakte på egen eiendom, sier Lund.

Skrantesjuke (CWD) er en alvorlig og smittsom sykdom hos hjortedyr. Den ble oppdaget i sone 1 i Nordfjella villreinområde i 2016, og hele bestanden der ble fjernet. Siden skrantesjuke sprer seg langsomt i en bestand, er det vanskelig å oppdage sykdommen i en tidlig fase.

Les forskriften her

Powered by Labrador CMS