Vil opprette nytt villrein­område

Nå gjenstår det å se om villreinen i Nordfjella sone 2 kan friskmeldes for CWD. Hvis ikke, blir drømmen om Raudafjell skrinlagt, skriver Villreinen i sin årbok 2019.
Nå gjenstår det å se om villreinen i Nordfjella sone 2 kan friskmeldes for CWD. Hvis ikke, blir drømmen om Raudafjell skrinlagt, skriver Villreinen i sin årbok 2019.

Miljødirektoratet er positive til å opprette Raudafjell som et eget villreinområde, etter søknaden fra interimsstyret for Raudafjell villreinområde på tampen av fjoråret.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

I dette fjellområdet, mellom Voss, Ulvik og Aurland, har det ikke vært drevet reinjakt siden slutten av 60-tallet. Men nå har reinen fra Nordfjella sone 2 begynt å bruke området. Det har vært registrert kalving i en flokk som har oppholdt seg fast i området, og sist høst ble det talt 14 kalver i flokken.

Miljødirektoratet vedtok sist høst at ti bukker kunne felles under ordinær jakt innenfor grensene til gamle Raudafjell villreinområde. Fostringsflokken var fredet, men i alt ble sju dyr felt, med en snittvekt på 84 kg.