Annonse

Opprop for villreinen før stortingsbehandling

Villrein
Bjarte Hestdalen fra Vinje er engasjert for å bevare villreinen
Villreinforkjempere fra Telemark ønsker langt mer kraftfulle tiltak enn det Stortingsmeldingen legger opp til.

Samme dag som de folkevalgte skal behandle stortingsmeldingen om villreinen, vil villreininteresser vise sin misnøye foran Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Det er Naturvernforbundet i Vest-Telemark (NVVT) som er initiativtaker bak oppropet, anført av Bjarte Hestdalen, også kjent som en av ildsjelene bak det såkalte Vinje-opprøret mot mer hyttebygging i kommunen. 

I oppropet krever NVVT umiddelbar handling. De mener at situasjonen for villreinen nå er så alvorlig at andre samfunnsinteresser må vike for artens overlevelse, og har en rekke ankepunkter til regjeringens villreinmelding. Det anføres blant annet at: 

  • Tidsrammen som stortingsmeldingen legger opp til er for lite ambisiøs. Situasjonen krever umiddelbare og kraftige tiltak for å snu den negative utviklinga for arten.
  • Menneskelig ferdsel i villreinområdene må reduseres drastisk. Man må også stoppe den massive fjernbeitingen fra sau, som fører med seg mye trafikk, sykdomsproblematikk og konkurranse.
  • Stenge turisthytter og løyper i viktige leveområder. Fokusområder som Hellevassbu, Lågaros, Øyulvsbu, Geiteryggen, Ljungdalshytta og Rondsvassbu m.fl. og turløyper knyttet til disse må stenges for å sikre trekk og beite.
  • Stans all bygging i og rundt villreinområdene. Initiativtakerne mener at dette er avgjørende for å bevare og restaurere villreinens leveområder. Prosjekter som Eidfjord Resort o.l. må stoppes umiddelbart.
  • Ingen ny kraftproduksjon i villreinområdene.

Den norske turistforening (DNT) har tidligere gått mot ferdselrestriksjoner i fjellet, og ønsker i stedet informasjonstiltak for å kanalisere trafikken.

Hva mener NJFF?

Les hva NJFF mener om denne saken på forbundets egne sider

Powered by Labrador CMS