Annonse

Krisevinter for villreinen i sør

Den milde vinteren i Sør-Norge har vært en prøvelse for villreinen. Nedising av beitene helt opp i høyfjellet har ført reinen på desperat matjakt langt ut i randsonen av villreinområdene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Det har vært en veldig spesiell vinter, med mildvær helt til topps. En stadig veksling mellom pluss- og minusgrader, har skapt et tjukt ispanser, sier Reidar Johan Sandal i SNO Suldal.

Han forteller at dyra har trukket helt ut i randsonene av Vestheia. På Austheia har dyr trukket lavere i terrenget, og helt sør til Valle, langt tidligere enn de pleier.

På Hardangervidda vest har det også vært nedising, ifølge villreinforsker Olav Strand i NINA.

– Med de pågående klimaendringene, er jeg redd vi vil se mer av dette framover, sier han.

NINA-forsker Vegard Gundersen ønsker et mer bærekraftig løypesystem, som tar mer hensyn til villreinen.

Den aktuelle problemstillingen blir forsterket ved at villreinens leveområder allerede er oppsplittet av hytter, veier og skiløyper, slik at dyra har problemer med å komme fram til reservebeitene.

Enda viktigere med reservebeiter

– Dette er enda en demonstrasjon på det vi har mast om i lang tid: hvor viktig det er for reinen å ha refuger, slik som Imingfjell er det for Hardangervidda-reinen, sier han.

Olav Strand får følge av forskerkollega Vegard Gundersen i NINA, som går nærmere inn på problemene i Setesdal:

– Som følge av utbyggingene i Hovden-området, er det nå kun trange passasjer mellom Austheia og Vestheia. I Austheia er reinen spesielt utsatt, fordi den har problemer med å krysse barrieren ved Bjørnevatn. I Austheia blir det dessuten kjørt opp løyper langt innover i fjellet, sier han.

Gundersen ønsker seg et løypesystem som er mer bærekraftig, og viser til erfaringer fra Rondane. Her er den såkalte Trolløypa lagt langsetter fjellet mellom Lillehammer og Høvringen, slik at man unngår konflikt med villreinen.

– Denne vinteren viser hvor viktig det er å bevare tilgangen til reservebeitene, sier NINA-forsker Olav Strand.

– 1000 rein døde av fotråte

Fotråte har trolig tatt livet av 1000 villrein på Hardangervidda i fjor høst, ifølge veterinær.

Som Jakt & Fiske skrev på våre nettsider 11. januar, dør reinen på vidda av sykdom fordi de står for tett sammen på et avgrenset område. Hyttebygging, økt turisme, mildt og vått vær får skylda for utviklingen. Veterinær Kjell Handeland mener ifølge NRK Vestfold og Telemark at nærmere 1000 rein har dødd etter sommeren 2019.

Med lave slaktevekter, fotråte, økte parasittangrep, samt faren for skrantesyke, ser ikke villreinens framtid på vidda spesielt lys ut.

– Hvordan tror du de norske villreinstammene har det om 50 år, forsker Olav Strand?

– Vi prøver ikke å male fanden på veggen, men det ser jo ikke så bra ut på lang sikt, sier han.


NJFFs fagsjef Siri Parmann ønsker bl.a. forpliktende retningslinjer for hyttebyggingen i fjellet.

NJFF utfordrer kommunene

NJFFønsker at kommunene skal gi bedre informasjon om villreinen til hytteeiere og turister i fjellet.

– Mange aner ikke engang at de har kjøpt hytte inntil et villreinområde. Med god og positiv informasjon om arten, kan man bedre ta hensyn, sier NJFFs fagsjef Siri Parmann.

– Politikerne snakker gjerne om villreinen i sine festtaler. For noen år siden fikk vi regionale planer for de nasjonale villreinområdene. Men når det kommer konkrete utbyggingsplanene, så har vi erfart at dette heller ikke alltid er tilstrekkelig, sier hun.

NJFF har bedt om statlige planretningslinjer for hyttebygging i fjellet.

Powered by Labrador CMS