Villreinlandet

Hvilke likheter og ulikheter preger jakta i våre 24 villreinområder? Hvilke forvaltningsmessige utfordringer står villreinen overfor? Artikkelforfatteren har tatt beina fatt gjennom villrein-Norge, fra sør til nord. Han mener tamreinområdene i Sør-Norge bør nedlegges til fordel for siste rest av europeisk fjellrein.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

I dag lever villrein kun i Sør-Norge. Naturinngrep i form av veier, jernbane, hyttebygging og økende ferdsel har revet opp dette tidligere sammenhengende leveområdet i mindre deler, som er inndelt i 24 villreinområder. Dette er områder med sin egen stamme av dyr som i liten grad blander seg med rein fra andre områder.

For noen år siden gikk jeg Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp. Ruta gikk innom mange av de større villreinområdene. Jeg startet i Setesdalsheiene som er delt i villreinområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. I tillegg ligger det noen små områder på begge sider av disse, som hver huser en liten stamme rein (se oversiktskart).

Ryfylkeheiene er preget av store vannkraftutbygginger der Blåsjø, Rosskreppfjorden og Svartevassmagasinet fremdeles er vandringshindre i forhold til reinens urgamle trekkruter. Det blankskurte, mørkegrå grunnfjellet gir området fjellpreg, tross sine relativt beskjedne høydemeter. Ett unntak er Rjuvenområdet i Njardarheim som hever seg opp i over 1400 meter.

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.