Annonse

Viten | Skrantesjuke

For få hjort og elg skutt i Nordfjellaregionen

Det ble felt flere elg og hjort i Nordfjellaregionen i 2019 enn i 2018, men ikke nok sammenlignet med planen for å nå myndighetenes mål om å halvere bestandene innen utgangen av 2020. Nå er rådet fra forskerne å øke avskytingen under årets jakt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Risiko for at skrantesjuke skal overføres til de to artene er årsaken til at myndighetene har satt dette målet. I hele regionen ble det felt henholdsvis 19 prosent og 15 prosent flere elg og hjort sammenlignet med året før, og av elg ble det også skutt en litt større andel hunndyr. Likevel er det et godt stykke opp til anbefalingen om å felle 80 prosent flere dyr av begge arter i de 15 kommunene som omkranser Nordfjella villreinområde.

– Det er lite sannsynlig at bestandene er redusert mye fra nivået i 2016. Det var bare marginale forskjeller i gjennomsnittlig antall elg sett og felt per jegerdag på kommunenivå i 2019 sammenlignet med i 2016, forteller NINA-forsker Erling J. Solberg.

Foreslår å doble avskytingen

Sammen med kollega Christer Moe Rolandsen står han bak rapporten Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjellaregionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. For å nå målet om å halvere bestandene i forhold til 2016-nivå anbefaler forskerne overfor forvaltningen at flere dyr felles i år.

– Vi har ikke forsøkt å beregne helt spesifikt hvor mye avskytingen bør økes i 2020 for å nå målet, men anslagsvis foreslår vi å doble den i forhold til planen. På regionnivå betyr det å øke avskytingen med omkring 60 prosent for elg og 80 prosent for hjort sammenlignet med 2018, og ikke 30 prosent for elg og 40 prosent for hjort som vi antydet i fjorårets rapport (lenke), sier Solberg.

Fordi økningen i jaktinnsats var beskjeden i 2019, anbefaler forskerne at kommunene også vurderer andre tiltak i tillegg til fritidsjakt for å ta ut tilstrekkelig antall elg og hjort i 2020.

Flere elg drept i trafikken

Antallet elg drept i trafikken var mye høyere i 2019 enn i 2016. Det kan forklares med at det var mer snø i jaktåret 2019/2020 enn i 2015/2016, og det påvirker hvor hyppig vilt blir påkjørt. Men endringen gir ingen indikasjoner på at bestanden er vesentlig redusert. 

For hjorten var det i 2019 en svak nedgang i antallet trafikkdrepte individer i forhold til 2016, som er mer i samsvar med at hjortebestanden i regionen er noe redusert.

– Den relativt lave økningen i antall felte dyr samsvarer med en tilsvarende lav økning i den registrerte jaktinnsatsen for elg. Når det gjelder hjort vet vi mindre, fordi en omlegging av Hjorteviltregisteret gjorde det vanskelig å registrere jaktinnsats og angi om det ble jaktet på innmark eller utmark. Vi fant også stor variasjon i jaktinnsats, avskyting og bestandsutvikling mellom kommuner, opplyser Solberg.

Kartet viser de 15 kommunene som inngår i Nordfjellaregionen. Grensene for sone 1 i Nordfjella villreinområde er markert i rødt. Kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Ål og Hol har arealer som er inkludert i villreinområdet. Ulvik, Eidfjord, Nore og Uvdal, Nes, Gol, Sør-Aur-dal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Vang og Årdal er tilgrensende kommuner.

Skrantesjuke ble oppdaget hos villrein

Våren 2016 ble det oppdaget skrantesyke (CWD) hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde sone 1, og som del av bekjempelsen av sykdommen ble hele delbestanden utryddet i 2017 og 2018. I etterkant ble 15 kommuner i Nordfjellaregionen oppfordret av Miljødirektoratet og Mattilsynet om å redusere sine elg- og hjortebestander med 50 prosent fra 2016-nivå.

Hensikten var å redusere risikoen for smitteoverføring fra miljøet, samt å avklare smittestatus i bestandene. Målet var at bestandsreduksjonen skulle gjennomføres gjennom ordinær jakt i løpet av 2019 og 2020.

NINA ble engasjert for å utvikle estimat på bestandsstørrelse og nødvendig avskytning for å nå målene, samt evaluere avskyting og bestandsutvikling i nedskytingsfasen. Modellberegninger av bestandsstørrelse, avskyting og bestandsutvikling ble presentert i rapporten Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella- regionen i perioden 2019-2020.

Mer lesestoff:

Les rapporten Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjellaregionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020

Les rapporten Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella- regionen i perioden 2019-2020. Forslag til avskytingsstrategier

Les mer om overvåkingsprogrammet for hjortevilt

Powered by Labrador CMS