Annonse

Skal felle 55 villrein for å teste for skrantesyke i Nordfjella

Miljødirektoratet har besluttet å felle 55 villreinbukker i Nordfjella for å eventuelt kunne friskmelde bestanden for skrantesyke.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– Dessverre er avliving nødvendig for å ta prøver som kan gi sikre svar på om en rein er smittet av skrantesyke. For å friskmelde bestanden i Nordfjella sone 2 i henhold til Mattilsynets kriterier og målsetting om framdrift er det nødvendig med et større antall prøver og dermed et større uttak enn det som ble gjort i fjorårets jakt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Avgjørelsen om fellingen er tatt i samråd med Mattilsynet og på bakgrunn av råd fra sentrale fagmiljøer.

Nordfjella villreinområde strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

I mars 2018 ble de siste dyrene i den smittede villreinbestanden i Nordfjella Sone 1 tatt ut av personell fra Statens Naturoppsyn. Til sammen ble det skutt rundt 1.400 villrein i området fra senhøsten 2017. Det ble her påvist skrantesyke hos 17 dyr.

Skrantesyke er en såkalt prionsykdom, og ble første gang påvist på villrein i Europa i Nordfjella i mars 2016. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.

Powered by Labrador CMS