Annonse

Stortingsmelding om villrein

– Må løse problemene med menneskelig ferdsel

Regjeringen har bestilt en stortingsmelding om villrein. – Jeg håper meldingen på sikt bidrar til endringer i både lovverk og forvaltning, sier sekretæren i Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund.

Sekretæren i Hardangervidda villreinutval håper at stortingsmeldingen for villrein fører til endringer i både lovverk og forvaltning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Skrantesjuke. Seks av ti villreinområder som er i dårlig tilstand. Økt press på grunn av arealutbygging og menneskelig ferdsel.

Lenge har det kommet dårlig nytt etter dårlig nytt for villreinen. Men nå har regjeringen bestilt en stortingsmelding om villreinen, og starter arbeidet med nye tiltaksplaner for viltarten Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på.

– Det er åpenbart at villreinen trenger kraftige tiltak for å bedre situasjonen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide på regjeringens egen nettside.

Ministeren mener miljømyndighetene ikke kan løse utfordringen for villreinen på egenhånd, og at alle berørte sektorer må jobbe sammen.

Bakgrunn: Seks av ti nasjonale villreinområder er i dårlig stand

På tide

– Det er på tide at Norge som nasjon gjør noen viktige veivalg for den kritisk truede arten, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i i Klima og miljødepartementet til NRK.

Han sier at regjeringen trenger å ha Stortinget i ryggen for å gjennomføre store tiltak, ikke minst knyttet til arealbruk.

– Den største trusselen mot villreinen er den stadige innskrenkingen av leveområdene, sier Øren Heen.

Det samme budskapet har sekretæren i Hardangervidda villreinutval Svein Erik Lund kommet med i lang tid.

Les også: – Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen

– Vi har utredet i mange år, uten at villreinen har fått det så mye bedre av den grunn. Nå er det viktig at vi ikke skyver problemene foran oss, men at det kommer konkrete tiltak, sier Lund.

Han håper at stortingsmeldingen på sikt vil bidra til endringer i både lovverk og forvaltning.

– I dag er forvaltningen for fragmentert og lovverket for svakt til å gjennomføre konkrete tiltak for å løse problemene med menneskelige ferdsel og arealtap.

Lund har også tidligere uttalt at han mener tilstanden til villreinen på Hardangervidda er enda dårligere enn det rapporten fra Miljødirektoratet viser.

– Må se på menneskelig ferdsel

Raymond Sørensen er daglig leder i Norsk villreinsenter Nord. Han mener stortingsmeldingen er et positivt og sårt tiltrengt signal.
– Nå må man tørre å prøve ut avbøtende tiltak der det trengs. Jeg er overbevist om at vi må komme dit at vi ser mer på menneskelig ferdsel, både på Hardangervidda og andre viktige områder i for eksempel Snøhetta og Rondane, sier han.

I et leserinnlegg skriver grunneier Johan Vaa at han mener Lund tar feil når han sier at menneskelig ferdsel på Hardangervidda har «eksplodert». Her kan du lese hele leserinnlegget.

Powered by Labrador CMS