Annonse

Årets villreinkvote på Hardangervidda

- Dette er en forvaltnings­skandale

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har nylig vedtatt en fellingskvote på 6000 voksne reinsdyrbukker. - Dette er ikke snakk om jakt, men direkte slakt av dyr for å innhente prøver til en sykdom som ikke er påvist, skriver villreinjeger Thomas Bråthen Fjeldberg-Norheim i en ytring.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Halgeir Herikstad, skrantesykekoordinator i Mattilsynet, avviser overfor NRK at dette er en hasteavgjørelse, selv om dette er noe som skal tre i kraft allerede fra høsten av, uten et eneste tilfelle eller symptom på sykdommen. Mattilsynet begrunner det rekordhøye uttaket av bukker ved at de vil ha et godt nok representativt antall prøver.

Forslaget om uttaket ble avgjort 8 mot 1 i villreinnemnda, som føler seg presset av Mattilsynet. Johnny Vikne fra Odda, valgte å si nei til kvoteforslaget fordi han mener dette er såpass dramatisk at det ikke er akseptabelt å gå for. Dette er jeg helt enig i. Dette er total rasering av en av de få villreinstammene vi har igjen, og vår arv, som i løpet av kort tid kan forsvinne, fordi noen kun ser tall og statistikk, og ikke lenger har kontakt med virkelighet og natur.

Les også: Foreslått bukkeuttak skaper bekymring

Bukkene som skal tas ut er 2 1/2år, altså bukker som er på sitt mest produktive. På Hardangervidda er det ingen mistanke om CWD, og det er Ingen reell grunn til å mistenke dette. I 2016 ble 323 dyr drept i et lynnedslag. I sesongen 2018, ble det felt 4156 dyr, men ikke Hardangervidda alene, der ble det tildelt 1522 med en fellingsprosent på 46% (Tall hentet fra hjorteviltregisteret), som tilsier 700,12 dyr. Noe som ca tilsier 1/6 del av det som er tiltenkt som kvote på 6000 dyr. INGEN hadde tegn til CWD! Kan man ikke med dette anta at man ved et «normalt» uttak får et stort nok antall representativt prøver?

Les også: Bør ikke forhaste seg

Alle som har fulgt med på villreinforvaltning en stund, har friskt i minne at bestanden i årene 2001-2004 ble redusert til under 5000 dyr, og at vi fortsatt ikke er i nærheten av bestandsmålet på 11 000 vinterdyr.

Mattilsynets krav om menneskelig inngripen gjennom nedslakting av friske, ville dyr i en vill og frisk natur er en forvaltningsskandale og et helt urimelig krav til villreinutvalget og villreinnemnda. Her bør regjeringen sette ned foten inntil nødvendige prøver kan innhentes ved normal jakt og fangst.

Thomas Bråthen Fjeldberg-Norheim

Powered by Labrador CMS