Annonse

Veterinær­instituttet bekrefter atypisk skrante­sjuke på elg i Sigdal

Det er bekreftet at elgen som ble funnet i Sigdal i november hadde atypisk skrantesjuke.

De endelige prøvesvarene fra elgen som ble funnet død i Sigdal viser at dyret hadde atypisk skrantesjuke, en variant av sykdommen som anses å ikke smitte mellom levende dyr. Dette er det sjette tilfellet av skrantesjuke hos elg i Norge, og alle er atypiske.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Elgen ble funnet i november av jegere som kom tilfeldig over det døde dyret. Hjernemateriale ble sendt inn til Veterinærinstituttet for testing, og det ga utslag på atypisk skrantesjuke. Elgen var 12 år gammel.

Samtlige seks elger som har testet positivt på skrantesjuke i Norge har vært 12 år eller eldre. 

Alle er blitt aldersbestemt ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), ved å lese vekstsoner fra tannsnitt. De fem første var henholdsvis 13 år, 13 år, 14 år, 15 år og 20 år gamle.

Må samle mye over lang tid

Dersom atypisk skrantesjuke utelukkende rammer eldre individer, vil det kreve betydelig innsamlingsinnsats over tid for å finne den faktiske forekomsten av sykdommen. Det relativt store antallet yngre individer av elg og hjort som testes er imidlertid også viktig, for å avdekke en eventuell forekomst av klassisk skrantesjuke.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 99 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark og ser syke eller døde hjortedyr om å melde fra til Mattilsynet. 

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel at dyr ikke skyr mennesker.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri vist seg å smitte til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en variant som vi antar ikke er smittsom mellom levende dyr. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella. 

Atypisk skrantesjuke er funnet på seks elger; tre i Selbu, en i Lierne, en i Sigdal og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes.

Les mer om de to variantene på Veterinærinstituttets sider

Saken er produsert av Hjorteviltportalen.

Powered by Labrador CMS