Annonse

Kraftig nedgang i villreinjakten

I løpet av høsten 2018 ble det felt om lag 4.200 villrein. Tallet er det laveste på 14 år.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

På Hardangervidda ble det skutt 700 dyr – halvparten av året før, ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Ikke siden bunnåret 2004 har det blitt skutt færre villrein enn i 2018, opplyser seniorrådgiver Trond Amund Steinset i SSB.

Noe av årsaken til nedgangen er en innskrenkning i antall fellingstillatelser fra nesten 23.000 i 2017 til 11.000 i 2018.

Størsteparten av nedgangen i tillatelser skjedde i landets største villreinområde, Hardangervidda. Her gikk antall tillatelser ned fra 10.000 dyr til 1.500.

– De siste årene har fellingskvoten vært stor, og en har trolig anslått at det har vært flere dyr på vidda enn det som var realiteten, forklarer Steinset.

I løpet av forrige jaktår ble hele villreinstammen i den nordlige delen av Nordfjella villreinområde skutt for å unngå spredning av skrantesyke. I den sørlige delen av dette området ble det i år skutt 72 rein av en fellingskvote på 200 dyr.

Powered by Labrador CMS