Annonse

Tiltaksplan:

Vil legge ned turishytter for å redde villreinen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har kommet med sine første forslag til tiltak for å redde villeinen på Hardangervidda.

Steng fire hytter, legg om stier og løyper og begrens motorferdselen. Slik foreslår statsforvalteren at man skal redde den truede villreinen på Hardangervidda.

Publisert Sist oppdatert

Det er de selvbetjente turisthyttene Torehytta, Hadlaskard, Hellevassbu og Lågaros som foreslås nedlagt av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Til gjengjeld foreslår de å etablere en ny turisthytte og tilhørende sti i et område som er mindre brukt av villrein, lenger vest på Hardangervidda.

– Vi har et godt kunnskapsgrunnlag om villreinen på Hardangervidda og mange av påvirkningene den utsettes for. Denne kunnskapen og arbeidet med tiltaksplaner viser at det må gjøres kraftfulle tiltak på flere fronter for å bedre tilstanden for villreinen på Hardangervidda, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth ved statsforvalteren.

Tunnel

Andre tiltak som foreslås, er å styre motorferdselen bort fra viktige områder deler av året, legge om eller ned andre stier, regulere atkomsten til veier som Tinnhølvegen, og på sikt også bygge tunnel på riksvei 7 under villreinens leveområder.

Slik skal villreinen få bedre kår. I dag står det ikke bra til med bestanden, som i tillegg til flere omganger med skrantesyke, har fått begrenset leveområdene sine.

– Det er kalver som ikke veier mer enn ti kilo om høsten. Det er knapt levedyktig, sier forsker Olav Strand ved Norsk Villreinsenter til NRK.

Ut på høring

Tiltaksplanen er ikke helt ferdig, og et komplett forslag skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. desember. Deretter skal planen oversendes Klima- og miljødepartementet, som så sender den ut på en offentlig høring. 

Powered by Labrador CMS