Annonse

Stortingsmelding om villrein:

Vil snu den negative utviklingen for villreinen innen 2030 

Mye taler for at hyttebygging tett på villreinens leveområder vil bli strammet kraftig inn de neste årene.

Regjeringen legger fram over 50 tiltak som skal bidra til å snu den negative utviklingen i alle villreinområdene innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

– Det er et ambisiøst mål. Stat og kommune har et særlig ansvar, men skal vi redde villreinen, må alle sektorer og aktører bidra. Samtidig er målet at alle skal bidra litt, snarere enn at noen bidrar med alt, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Nesten hele den europeiske bestanden av villrein lever i Norge, og arten ble for første gang klassifisert som nær truet på rødlista i 2021.

Sykdom, naturinngrep og menneskelig ferdsel bidrar til at den samlede belastningen for villrein, som lever i fjellområder i Sør-Norge, er stor. Av de 24 villreinområdene som forvaltningen er organisert i, anses halvparten å være av dårlig kvalitet.

11 områder har middels kvalitet, og bare ett av de mindre villreinområdene har god kvalitet.

Derfor legger regjeringen nå fram et konkret mål om å snu den negative utviklingen i alle områdene innen 2030. Innen 2100 skal alle ha god kvalitet, og det skal skje gjennom en rekke tiltak, som økt terskel for nye naturinngrep i villreinområdene.

Regjeringen vil også sikre gode sykdomsforebyggende tiltak, innhente mer kunnskap om bærekraftig bestandsforvaltning, og drive målrettet restaurering av leveområdene til villreinen.

Powered by Labrador CMS