Annonse

Skrantesjuke:

Organiserer «opprørsbuss» til reinsmøte

Mats Holtmoen og over 50 andre lokale jegere reiser lørdag fra Odda til Geilo for å markere sin motstand mot håndteringen av skrantesjuka på Hardangervidda.

Reinsjeger Mats Holtmoen og over 50 andre lokale jegere reiser til høstmøtet for viddareinen. Målet er å vise motstand mot håndteringen av CWD.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Etter at Miljødirektoratet og Mattilsynet nylig la fram sine forslag for videre håndtering av skrantesjuke, begynte lokale jegere i Ullensvang å planlegge en protestaksjon.

Nå skal over 50 personer reise med buss fra Odda til Geilo for å delta på møtet som Hardangervidda villreinutval og Villreinnemda for Hardangervidda arrangerer.

– Vi må vise at vi er helt uenige med anbefalingen om vinterjakt på bukker over 2.5 år, og håndteringen av skrantesjuke generelt, sier Mats Holtmoen til Jakt & Fiske. Han er talsperson for gruppen som kaller seg «Jegeropprøret» på Facebook.

– Må vente

Holtmoen skildrer at det er stor lokalt motstand mot anbefalingene Miljødirektoratet og Mattilsynet har levert til sine respektive departementer.

– Det virker som om Mattilsynet ikke lenger ser på situasjonen på Hardangervidda som viltforvaltning, men rein sykdomskontroll hos en husdyrbestand. Vi vet ikke en gang hva som er opphavet til CWD i Norge, da er det drastisk å tilnærmet utrydde enda en bestand. Nordfjella sone1 ble utryddet, Hardangervidda står for tur.

– Men her er det kun snakk om å skyte bukker dersom de oppholder seg andre steder enn i fostringsflokkene? Enkelte vil hevde at det er nettopp det som gir kalvevekst og muligheter for videre jakt neste høst?

– Det å «kun» skyte bukker forsvarer fortsatt ikke vinterjakt. Det har gjennom flere år vært skjevhetsregulering og hard jakt på voksen bukk, med de negative ringvirkningene det gir.

Holtmoen mener at viktig genetisk mangfold forsvinner, at bukkene gjør en viktig jobb for simlene med å grave frem mat, samt at brunst og paring kan bli utsatt og kalver vokse opp seinere og få lavere vekt.

– Alternativet er å leve med sykdommen?

– Naturen har stort sett alltid klart seg best uten innblanding fra mennesker. Jeg tror de fleste jegere mener det er bedre å levere en CWD-prøve enn å risikere ikke å ha villrein i framtiden.

Holtmoen sier at villreinen på Hardangervidda trenger ro i vinter, et syn som både lederen i Ullensvang fjellstyre og lederen i villreinnemda for Hardangervidda deler.

– Dyra er slitne før jakta starter. Så kommer jakta, etterfulgt av en streng vinter. Jeg mener fra et dyrevelferdsperspektiv er uforsvarlig at dyra skal utsettes for et uttak på vinteren, sier han.Powered by Labrador CMS