Annonse

– Kampen mot CWD er for hastverkspreget

Kristian Kvaale Herregården fant en liten bukkeflokk nord for Møsvann på Hardangervidda. Det resulterte i tre fine bukker på kort tid.

– Jeg synes vedtaket bærer preg av for mye hastverk. Man kunne med fordel brukt bedre tid på å friskmelde Hardangervidda ved hjelp av mer normale kvoter, sier Kristian K. Herregården.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det sier Kristian Kvaalen Herregården fra Ulefoss. Vi treffer ham på Hardangervidda, nord for Møsvann, 24. august. Mannen har nettopp felt tre fine reinbukker. De skal testes for skrantesjuke ved hjelp av hjerne- og lymfeprøve. Herregården har for tiden permisjon fra stillingen som rådgiver for utmarkssaker i Bykle kommune, for å ta en mastergrad med fordypning innen villrein- og villreinforvaltning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

– Hva synes du om årets kvote?

– En så stor bukkekvote kan gi skjevfordeling av stammen om det samtidig inntreffer uheldige hendelser som ras, lynnedslag eller uvanlig stort jaktuttak. Dessuten synes jeg 22. september er i seineste laget for å skyte bukk på vidda, med fare for at det går med en del brunstbukker.

Vanskelige forhold
– Hva med den tidlige jaktstarten, fra 10. august?

– Det var uvanlig mye turfolk i fjellet, trolig fordi folk ikke var ferdige med ferien. Dette kan gi økt samlet stressnivå for reinen, når jakta kommer i tillegg til turismen. Heldigvis var det kaldt ved jaktstart, jeg fryktet langt høyere temperaturer. Da blir det vanskelig med kjøtthåndteringen. De første jaktdagene i dette området var utfordrende, da det var mye dårlig vær og mange fostringsflokker som ga vanskelige jaktforhold på voksen bukk.

Kontroversiell
Reinsdyrjakta på Hardangervidda ble avsluttet 22. september. Med jaktstart allerede 10. august og rein bukkekvote på 6000 dyr, var årets jakt både kontroversiell og historisk.

Bakgrunnen for den spesielle kvota og jakttidsendringen, var Mattilsynets sterke ønske om å kunne fastslå med 90 prosent sannsynlighet at reinstammen på Hardangervidda er fri for skrantesjuke (CWD). Dette er viktig for å kunne tilbakeføre frisk rein til Nordfjella innen fem år.

I dette området ble 2000 rein som kjent ble avlivet mellom 2016 og 2018 i forbindelse med funn av CWD.

Kristian Kvaalen Herregården mener imidlertid at reetablering av villreinstammen i Nordfjella innen fem år er lite realistisk.

Ingen sykdomstegn på Vidda

Fra Hardangervidda er det analysert ca. 1200 hjerne- og lymfeprøver for CWD, som jegerne har sendt inn i forbindelse med høstens villreinjakt.

– Ingen av prøvene fra 2019 viser tegn til sykdom, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda Villreinutvalg.

– Antall prøver ligger nær opptil det vi i realiteten kunne vente. Ved hjelp av en vanlig, men romslig kvote neste år, vil vi kunne få den 90 prosent sikkerheten som Mattilsynet ber om, påpeker Lund.

Endelige fellingstall fra Miljødirektoratet vil ikke foreligge før tidligst i november.

Powered by Labrador CMS