Annonse

Skrantesjuke:

Dropper ekstraordinært uttak i vinter

Regjeringen har bestemt at det ikke blir ekstraordinære uttak av voksen bukk over 2.5 år på Hardangervidda i vinter, slik både Mattilsynet og Miljødirektoratet foreslo. Bildet er tatt i forbindelse med et forskningsprosjekt der villrein GPS-merkes sammen med annet hjortevilt.

Det blir ikke ekstraordinært uttak av reinsbukker på Hardangervidda i vinter. Det har landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og resten av regjeringen bestemt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I en pressemelding understreker regjeringen at den mener intensiv ordinær jakt er det som best sikrer en bærekraftig og langsiktig forvaltning av villreinstammen.

– Uttak i vinter, med bruk av helikopter og snøscootere, ville ha utsatt dyrene for stress i en vanskelig tid. Vi har i vår vurdering vektlagt både dette, lokale innspill om å unngå slik felling, og usikkerhet knyttet til nytten av et slikt dramatisk tiltak. Derfor har vi valgt å ikke tillate statlige uttak av bukk nå i vinter på Hardangervidda, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Smittet simle

I september i år ble klassisk skrantesyke funnet hos ei simle på Hardangervidda. I forbindelse med bekjempelsen av den smittsomme sykdommen kom Mattilsynet og Miljødirektoratet nylig med en felles rapport.

De foreslo blant annet uttak av bukker på 2,5 år og eldre på Hardangervidda til vinteren i regi av Statens naturoppsyn. I rapporten heter det også at det ikke er mulig å estimere det eksakte uttaket på grunn av flere usikre faktorer.

Regjeringen trekker fram at det er enighet om at uttak av bukker er sentralt for å få best mulig kontroll over sykdommen på Hardangervidda. Uenigheten dreier seg om nødvendigheten og nytteverdien av å gjennomføre jakt i vinter.

Regjeringen har nå vurdert anbefalingen og altså konkludert med at det ikke skal åpnes for dette.

Ordinær jakt

– I vår vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige å gjennomføre for å begrense, og om mulig utrydde sykdommen, har vi kommet til at uttak gjennom intensiv ordinær jakt er det virkemiddelet som best ivaretar både dyrevelferd og lokal og godt forankret langsiktig forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda, sier klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap).

Her er ministeren i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet og Mattilsynet, som begge slo fast at ordinær jakt skal være det viktigste bestandsregulerende virkemiddelet for villreinen på Hardangervidda.

– Vi har fortsatt mål om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesyke i Norge. For å nå dette målet, er det sentralt å beholde ordinær jakt som den viktigste uttaksformen. Bekjempelse av skrantesyke krever stor innsats over lang tid, sier landbruks- og matministeren.

Det kom reaksjoner etter at TV 2og VG onsdag publiserte en video som viser at villrein blir skadeskutt under jakt fra helikopter.

– Riktig avgjørelse

Siv Mossleth er stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland. Hun mener avgjørelsen er prinsipielt viktig.

– Dette er bra for villreinen, og det er bra for samarbeidet fremover om villreinen mellom statlige myndigheter og lokale aktører. Nytten med et slik uttak ville ikke ha stått i forhold til ulempene, sier Mossleth.

Stiller seg til disposisjon

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har fått sterk kritikk fra en rekke medlemmer etter å ha gitt støtte til Miljødirektoratet og Mattilsynets anbefaling om ekstraordinært uttak av voksen bukk i vinter.

– Vi tar regjeringens beslutning til etterretning, og stiller oss til disposisjon i det videre arbeidet for villreinen, sier informasjonssjef Espen Farstad.

Fornøyde opprørere

Mats Holtmoen er talsperson for gruppen som kaller seg «Jegeropprøret» på Facebook. Jakt & Fiske har tidligere skrevet om at de organiserte en buss fra Odda til Geilo for å vise sin motstand mot anbefalingen om vinteruttak, som Mattilsynet og Miljødirektoratet overleverte henholdsvis Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima -og miljødepartementet (KMD).

– Jeg er veldig glad for regjeringens vedtak om å avvise vinteruttak. Regjeringen påpeker noe svært viktig – at framtidig forvaltning skal skje gjennom ordinær jakt, understreker Holtmoen.

Han vil rette en stor takk til alle som har engasjert seg i saken.

– Vårt budskap har blitt lyttet til. Dette hadde ikke vært mulig uten alle jegere, forskere, naturvernere, politikere og villreinvenner som har jobbet for å ta vare på villreinen på Hardangervidda, sier Holtmoen.

Powered by Labrador CMS